Novosti

 • 30.11.2020.

  Objava VII. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2020. godinu.

   

  Temeljem čl. 28. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Općina Kršan objavljuje VII. Izmjene i dopune Plana nabave za 2020. godinu.

   

 • 24.11.2020.

  Webinar: Digitalna transformacija i modernizacija komunikacija ruralnog područja Općine Kršan

   

  Općina Kršan organizira online prezentaciju za stanovnike Općine Kršan na temu Digitalna transformacija i modernizacija komunikacija ruralnog područja Općine Kršan, koju će voditi Saša Kranjac, vlasnik obrta Kranjac, obrt za informatičke usluge, Azure Solutions Architect, Microsoft Most Valuable Professional, Microsoft Certified Trainer Regional Lead i izrađivač studije „Digitalna transformacija i modernizacija komunikacija ruralnog područja Općine Kršan“.

  Prezentacija će se održati online putem platforme Microsoft Teams, u četvrtak, 26. studenoga 2020., od 19 do 20 sati.

  U tijeku je izrada studije pod nazivom „Digitalna transformacija i modernizacija komunikacija ruralnog područja Općine Kršan“.  Studija je koncipirana kao studijsko-analitički dokument sa prijedlozima konkretnih tehnoloških rješenjima koji će omogućiti optimalnu digitalizaciju cijelog područja općine Kršan. Stoga će se u predmetnoj studiji analizirati kapaciteti i kvaliteta postojeće informacijsko-komunikacijske infrastrukture, poznati planovi njenog unaprjeđenja, potencijali budućeg razvoja, zatim potrebe općinske Uprave, poduzetnika i obrtnika, OPG-ova, privatnih iznajmljivača i dr., kao i stanovništva, te posjetitelja i turista.

  Proces izrade predmetne studije podrazumijeva provođenje anketnog istraživanja, održavanje barem jedne tematske radionice na kojoj će izrađivač studije istražiti stavove, očekivanja i preferencije lokalnih dionika (poduzetnika i obrtnika, poljoprivrednika, djelatnika javnih ustanova i institucija (škola, dječji vrtić, općinska Uprava i dr.), građana). Nakon izrade studije, izrađivač će zainteresiranoj javnosti prezentirati rezultate studije, te ih upoznati sa mogućnostima digitalizacije za unaprjeđenje poslovnih proces i kvalitete života na području Općine Kršan.

   Prijave se primaju do četvrtka, 26.11.2020. do 17h isključivo putem obrasca na linku: https://bit.ly/360mGtl  kako bi mogli dobiti poveznicu za sudjelovanje na on line prezentaciji.

   Anketa će biti dostupna na linku https://bit.ly/33cIn7G  do 4.12.2020.

   Izrada predmetne Studije financira se sredstvima Mjere 20 »Tehnička pomoć« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. -2020.  

 • 24.11.2020.

  Poziv za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata

   

  Sukladno članku 20. i  22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine'' broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Kršan - Administrativni tajnik/ca u Odsjeku za općinsku samoupravu i upravu, opće i pravne poslove Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kršan, 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme od 6 mjeseci radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao, objavljuje na WEB stranici Općine Kršan / oglasnoj ploči Općine Kršan Poziv za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata.

 • Foto vijesti

  23.11.2020.

  Potpisan Ugovor o izgradnji infrastrukture proizvodno-poslovne zone Kršan Istok

  Danas je u prostorijama sjedišta Općine Kršan potpisan Ugovor o izgradnji infrastrukture ( prometnice i kompletna infrastruktura) proizvodno-poslovne zone Kršan Istok između Općine Kršan i tvrtke DE Conte d.o.o. koja je izabrana temeljem provedenog javnog natječaja između osam zaprimljenih ponuda.

  Radi se o prostoru ukupne površine 11 ha. Ugovorena vrijednost radova je 5.105.380,50 kn bez PDV-a odnosno 6.381.725,63 kn sa PDV-om. Radovi započinju 07.12.2020. godine, dok se završetak planira za 200 dana od uvođenja u posao, odnosno sredinom lipnja 2021.

  Podsjećamo, Vlada RH je u travnju ove godine odobrila Općini Kršan zaduživanje za izgradnju infrastrukture u Proizvodno-poslovnoj zoni Kršan Istok s Centrom za poduzetništvo.

  Prije dva mjeseca u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, ministar Darko Horvat i Općinski načelnik Valdi Runko potpisali su ugovor o darovanju nekretnina Općini Kršan, čija tržišna vrijednost iznosi 13.440.000,00 kuna.

  Marko Kontošić, direktor tvrtke DE Conte d.o.o. kazao je kako je ovo izuzetno važan infrastrukturni projekt na području Općine Kršan. „Veselimo se novom projektu, novim izazovima, te da ćemo kao i ostale projekte do sada izvršiti kvalitetno, stručno i u roku na zadovoljstvo budućih korisnika“.

  „Svrha projekta je razvoj, poboljšanje kvalitete i dostupnosti poduzetničke infrastrukture na području općine Kršan, koja će omogućiti aktivaciju neaktivnih parcela, nove poduzetničke investicije, povećanje broja poduzetnika i otvaranje novih radnih mjesta.

  Ciljevi projekta proizlaze iz prethodno navedene svrhe projekta i oni su:  infrastrukturno opremiti „Proizvodno-poslovnu zonu Kršan“, aktivirati raspoložive parcele u „Proizvodno-poslovnoj zoni Kršan“, povećati broj novih investicija i poduzetnika na području općine Kršan te povećati broj radnih mjesta na području općine Kršan, čime ujedno doprinosimo uravnoteženom regionalnom razvoju“, zaključio je načelnik Runko.

   

Arhiva: |<<1 2 3 4 5 6 7 8 910> >|
Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja