Novosti

 • Foto vijesti

  16.8.2022.

  Financiranje školskih maredni učenicima osnovnih škola u školskoj godini 2022./2023.

   

  Obavještavaju se zainteresirani roditelji s područja općine Kršan da do 31. kolovoza 2022. dostave Zahtjev za financiranje besplatnih školskih marendi sukladno čl. 16. Odluke o socijalnoj skrbi Općine Kršan.

  Obrasce se preuzima na internetskim stranicama Općine Kršan, vlastoručno potpisuje i dostavlja na jedan od ponuđenih načina:

  ·         e-poštom na rosana.celic@krsan.hr

  ·         poštom na adresu Općina Kršan, Blaškovići 12, p.p. 2, 52232 Kršan,

  ·         osobnom predajom općinskoj upravi.

   

  Uz Zahtjev se dostavlja:

  1.      Preslike osobnih iskaznica ili Uvjerenja o prebivalištu podnositelja zahtjeva i djece,

  2.      Rješenje Centra za socijalnu skrb (zajamčena minimalna naknada, doplatak za pomoć i njegu, osobna invalidnina, status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja) ili Rješenje o dječjem doplatu za tekuću godinu, a iz kojeg je vidljivo da pravo na dječji doplatak pripada osobi za dvoje ili više djece,

  3.      Potvrda o upisu djeteta u osnovnu školu za tekuću školsku godinu,

  4.      Privola podnositelja zahtjeva za podnositelja i dijete.

   

  Za ostvarivanje prava na financiranje školske marende s početkom školske godine 2022./2023., rok za dostavu Zahtjeva s pripadajućom dokumentacijom je 31. kolovoza 2022.

 • 11.8.2022.

  Savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedloga Izmjena i dopuna Odluke o davanju nekretnina / poslovnih prostora u vlasništvu Općine Kršan na korištenje Udrugama i ostalim korisnicima

   

  Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13, 85/15, 69/22) Jedinstveni upravni odjel Općine Kršan objavljuje savjetovanje s javnošću o Nacrtu Prijedloga Izmjena i dopuna Odluke o davanju nekretnina / poslovnih prostora u vlasništvu Općine Kršan na korištenje Udrugama za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro i ostalim korisnicima (Službeno glasilo Općine Kršan broj: 11/20.).

   

  Savjetovanje je otvoreno  11.08.2022. do 09.09.2022. godine. u trajanju od 30 (trideset) dana.

   

  Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

   

  Priloženi dokumenti:

   

  1. Poziv javnosti 

  2. Nacrt prijedloga Izmjena i dopuna Odluke o davanju nekretnina / poslovnih prostora u vlasništvu Općine Kršan na korištenje Udrugama za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro i ostalim korisnicima (Službeno glasilo Općine Kršan broj: 11/20.), 

  3. Obrazloženje uz Nacrt Prijedloga Izmjena i dopuna Odluke o davanju nekretnina / poslovnih prostora u vlasništvu Općine Kršan na korištenje Udrugama za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro i ostalim korisnicima (Službeno glasilo Općine Kršan broj: 11/20.) 

  4. Obrazac za podnošenje mišljenja, prijedloga i primjedbi. 

   
 • 11.8.2022.

  Objava registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

   

   Općina Kršan objavljuje Registar ugovora ažuriranih na dan 10.08.2022. godine.

 • 10.8.2022.

  Objava javnog natječaja

    

  Općina Kršan objavljuje javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Kršan na radna mjesta:

  - Viši računovodstveni suradnik/ica u Odsjeku za financije i računovodstvo, 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, uz obavezni probni rok od 3 mjeseca. 

  - Vježbenika/cu radi osposobljavanja za obavljanje poslova višeg stručnog suradnika/cu za društvene djelatnosti i informiranje u Odsjeku za općinsku samoupravu i upravu, opće i pravne poslove, 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme od 12 mjeseci (vježbenički staž). 

  Rok prijave na natječaj je zaključno s 18. kolovoza 2022. godine

Arhiva: |<<1 2 3 4 5 6 7 8 910> >|
Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja