Novosti

 • 16.3.2022.

  Objava Odluke o poništenju oglasa za prijam u službu

   

  Općina Kršan objavljuje Odluku o poništenju oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Kršan, Odsjek za općinsku samoupravu i upravu, opće i pravne poslove na radno mjesto - voditelj odsjeka.

  Odluka se nalazi u privitku.

 • 10.3.2022.

  Objava godišnjih konsolidiranih financijskih izvještaja Općine Kršan za 2021. godinu

   

  U skladu s čl. 12. st.5. Zakona o proračunu i čl. 27. Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu  Općina Kršan objavljuje Godišnje  konsolidirane financijske izvještaje za 2021. godinu

 • 9.3.2022.

  Obavijest o objavi Poziva na dostavu ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti - održavanje javnih zelenih površina – košnja trave, na području Općine Kršan

   

  Temeljem čl. 6. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 04/21) i Odluke, KLASA: 406-03/22-01/07, URBROJ: 2163-22-01/1-22-1 od 9. ožujka 2022. godine, općinski načelnik Općine Kršan uputio je dana 9. ožujka 2022. godine Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za obavljanje komunalne djelatnosti - održavanje javnih zelenih površina – košnja trave, na području Općine Kršan, slijedećim gospodarskim subjektima:

   1. Obrtu za iskope i održavanje javnih površina CARIĆ COP, vl. Elvin Carić, Čambarelići 3/2, Kršan,

  2. Obrtu za komunalne usluge ''PUT'', vl. Silvano Benazić, Blaškovići 3 F, Kršan,

  3. Obrtu za podizanje zgrada i izgradnju objekata niskogradnje LUKEŽ, vl. Dražen Lukež, Pužari 32, Gračišće.

 • Foto vijesti

  4.3.2022.

  Informacija za poduzetnike!

   

  𝗢𝗯𝗷𝗮𝘃𝗮 𝗝𝗮𝘃𝗻𝗼𝗴 𝗽𝗼𝘇𝗶𝘃𝗮 𝘇𝗮 𝗶𝘀𝗸𝗮𝘇 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗲𝘀𝗮 𝘇𝗮 𝘀𝘂𝗱𝗷𝗲𝗹𝗼𝘃𝗮𝗻𝗷𝗲𝗺 𝘂 𝗿𝗲𝗴𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗻𝗶𝗺 𝗹𝗮𝗻𝗰𝗶𝗺𝗮 𝘃𝗿𝗶𝗷𝗲𝗱𝗻𝗼𝘀𝘁𝗶 𝗣𝗮𝗻𝗼𝗻𝘀𝗸𝗲, 𝗦𝗷𝗲𝘃𝗲𝗿𝗻𝗲 𝗶 𝗝𝗮𝗱𝗿𝗮𝗻𝘀𝗸𝗲 𝗛𝗿𝘃𝗮𝘁𝘀ke

  Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU) objavilo je javne pozive za iskaz interesa za sudjelovanje u regionalnim lancima vrijednosti Jadranske, Panonske i Sjeverne Hrvatske, u trajanju od 𝟮𝟴. 𝘃𝗲𝗹𝗷𝗮𝗰̌𝗲 𝗱𝗼 𝟮𝟴. 𝗼𝘇̌𝘂𝗷𝗸𝗮 𝟮𝟬𝟮𝟮. 𝗴𝗼𝗱𝗶𝗻𝗲.

  MRRFEU pokrenulo je proces industrijske tranzicije Panonske, Sjeverne i Jadranske Hrvatske, regija koje su po stupnju razvijenosti ispod prosjeka Europske unije, a s ciljem poticanja teritorijalno usmjerenih ulaganja za podršku diversifikaciji i modernizaciji regionalnih gospodarstava.

  𝗝𝗮𝘃𝗻𝗶 𝗽𝗼𝘇𝗶𝘃𝗶 𝘀𝘂 𝗽𝗿𝘃𝗲𝗻𝘀𝘁𝘃𝗲𝗻𝗼 𝘂𝘀𝗺𝗷𝗲𝗿𝗲𝗻𝗶 𝗻𝗮 𝗽𝗼𝗱𝘂𝘇𝗲𝘁𝗻𝗶𝗸𝗲 𝗸𝗼𝗷𝗶 𝘀𝘃𝗼𝗷𝗶𝗺 𝗿𝗮𝗱𝗼𝗺 𝗱𝗼𝗽𝗿𝗶𝗻𝗼𝘀𝗲 𝘂𝘀𝗺𝗷𝗲𝗿𝗮𝘃𝗮𝗻𝗷𝘂 𝗿𝗲𝗴𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗻𝗼𝗴 𝗴𝗼𝘀𝗽𝗼𝗱𝗮𝗿𝘀𝘁𝘃𝗮 𝗽𝗿𝗲𝗺𝗮 𝗽𝗿𝗶𝗼𝗿𝗶𝘁𝗲𝘁𝗻𝗶𝗺 𝗻𝗶𝘀̌𝗮𝗺𝗮 𝘂 𝗼𝗸𝘃𝗶𝗿𝘂 𝗿𝗲𝗴𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗻𝗶𝗵 𝗹𝗮𝗻𝗮𝗰𝗮 𝘃𝗿𝗶𝗷𝗲𝗱𝗻𝗼𝘀𝘁𝗶.

  Prijavni obrazac, kao i ostalu dokumentaciju javnog poziva pronađite na mrežnoj stranici Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (https://razvoj.gov.hr/ i www.strukturnifondovi.hr)

  Više o Javnom pozivu: https://strukturnifondovi.hr/javni-poziv-za-iskaz-interesa-za-sudjelovanjem-u-regionalnim-lancima-vrijednosti-panonske-sjeverne-i-jadranske-hrvatske/javni-poziv-iskaz-interesa-za-sudjelovanjem-u-regionalnim-lancima-vrijednosti-jadranske-hrvatske/

   

Arhiva: |<<1 2 3 4 5 6 7 89 10> >|
Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja