Novosti

 • Foto vijesti

  25.11.2008.

  Izvješće sa 5. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Kršan održane dana 21. studeni 2008. godine

   

  Na sjednici je prisustvovalo svih 15 Vijećnika Općinskog vijeća Općine Kršan.

   Na sjednici su donijeti sljedeći akti:

   1.

  - I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kršan za 2008. godinu,

  -  I. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kršan za 2008. godinu,

  - I. Izmjena i dopuna Programa izgradnje, adaptacije i održavanja poslovnih i stambenih objekata na području Općine Kršan za 2008. godinu,

  - I. Izmjena i dopuna Programa  planova, studija, projekata i podloga na području Općine Kršan za 2008. godinu,  

  -   I. Izmjena i dopuna Programa  socijalne skrbi Općine Kršan za 2008. godinu,  

  -  I. Izmjena i dopuna Programa mjera zaštite pučanstva od zarazne bolesti i javnih potreba zdravstvene zaštite Općine Kršan za 2008. godinu,  

  -  I. Izmjena i dopuna Programa školskog i ostalog obrazovanja i predškolskog odgoja Općine Kršan za 2008. godinu. 

  -  I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu na području Općine Kršan za 2008. godinu, 

  -  I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Kršan za 2008. godinu

   2. Odluka o stavljanju van snage Odluke o prihvaćanju Plana razvojnih programa – investicije za 2008. i projekcije za 2009. i  2010. godinu

   3. Također je na sjednici razmatran Prijedlog Plana Proračuna Općine Kršan za 2009. godinu  sa pripadajućim  Programima javnih potreba Općine Kršan za 2009. godinu kao prvo čitanje, na što  će Vijećnici dostaviti svoje amandmane u pismenom obliku zaključno sa 26.11.2008. godine radi pripremanja konačnog prijedloga Proračuna Općine Kršan za 2009. godinu.

   

 • Foto vijesti

  12.11.2008.

  Obavijest roditeljima!

   

  Obavještavamo sve roditelje sa područja Općine Kršan da provjere da li se njihovo dijete nalazi  na

   Popisu za dodjelu paketa Djeda Božićnjaka

   Paketi će se dodjeljivati djeci od navršene 1. godine života (djeca rođena 2007. god.) do zaključno s prvim razredom osnovne škole.

   Provjeru izvršiti najkasnije do 01.12.2008. godine na br. tel. Općine Kršan: 052 / 378 – 222.

   OPĆINA KRŠAN
 • Foto vijesti

  12.11.2008.

  Izvješće sa sjednica Poglavarstva održanih dana 7. i 10. studenog 2008. godine

                Općinsko poglavarstvo utvrdilo je prijedlog Rebalansa Proračuna Općine Kršan za 2008. godinu, te prijedlog Plana Proračuna Općine Kršan za 2009. godinu sa pripadajućim Programima, te prijedloge uputilo na razmatranje i donošenje Općinskom vijeću Općine Kršan.

              Poglavarstvo je donijelo Odluke o početku otvorenog postupka javne nabave  za asfaltiranje novih i popravak postojećih nerazvrstavanih putova u naseljima na području Općine Kršan te za rekonstrukciju ogradnog zida Plomina – istočni  dio.

              Donesena odluka o završetku postupka javne nabave za izradu Detaljnog plana uređenja Starog grada Kršana, te  za pokretanje postupka  u svrhu  donošenja Urbanističkog plana uređenja za Stari grad Plomin. Osim donošenju navedenih planova, pristupit će se izmjeni i dopuni Prostornog plana uređenja  Općine Kršan, odnosno  obradi pojedinačnih zahtjeva za  izmjenu i dopunu Plana, te  pripremi za donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Prostornog plana uređenja  Općine Kršan, za čije je donošenje ovlašteno Općinsko vijeće. Dosadašnji postupci javne nabave za izradu prostorno planske dokumentacije koji nisu dovršeni prema odredbama novog Zakona o prostornom uređenju i gradnji  zaključit će se suglasno s ovlaštenim izrađivačem zbog proteka vremena i promjene okolnosti.

              Na sjednici Poglavarstva utvrđen je Nacrt Liste stipendija za školsku/studentsku 2008./2009. godinu te Odluka o broju i visini stipendija. Ove godine Općina Kršan dodijelit će 13 učeničkih stipendija u visini 450,00 kn, te 85 studentskih stipendija u visini 700,00 kn. Studenske stipendije će se  kao prošlih godina  dodijeliti  svim studentima koji su dostavili uredne dokaze o redovnom pohađanju studija i prebivalištu.

              Na sjednici Poglavarstva razmatran je i usvojen prijedlog Odbora za socijalna pitanja Općine Kršan temeljem kojeg je odobrena financijska pomoć za podmirenje troškova ogrijeva u visini od 950,00 kn za 15 korisnika Socijalnog programa Općine Kršan je, a koja sredstva su osigurana putem Istarske županije. Također je odobrena jednokratna financijska pomoć za troje obitelji težeg zdravstvenog i materijalnog stanja.

              Vezano uz nadolazeće božićne i novogodišnje blagdane  Poglavarstvo je utvrdilo da će  kao i proteklih godina darovati djecu s prebivalištem na području Općine Kršan uzrasta od navršene 1. godine života zaključno sa 1. razredom osnovne škole,  božićnim paketom koji će sadržati prigodne igračke i slatkiše. 

  OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE KRŠAN

 • Foto vijesti

  10.11.2008.

  Natječaj za zakup poslovnog prostora u Čepiću

   

  Temeljem zaključka Općinskog Poglavarstva Općine Kršan od 08. rujna 2008. godine Općina Kršan objavljuje sljedeću

   

  O B A V I J E S T

   Obavještavaju se zainteresirane osobe da je sa današnjim danom na oglasnoj ploči Općine Kršan, Kršan, Blaškovići 12, objavljen Natječaj za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kršan smještenog u Čepiću, površine 94,78 m2 namijenjenog za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, na rok zakupa od 1 godine. 

   Uvjeti za prijavu, rok prijave i ostale propozicije utvrđene su u natječaju, a usmene informacije mogu se dobiti u Općini Kršan ili putem telefona na br. 052/ 378 222, 378 225 ili tel/fax 052/ 378 223.

  Tekst natječaja možete pogledati u prilogu ove obavijesti. 

   OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE KRŠAN

Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja