Novosti

 • Foto vijesti

  19.4.2010.

  Objava temeljem čl. 5c Zakona o javnoj nabavi

  Temeljem obveze iz čl. 5c, st. 3. Zakona o javnoj nabavi Općina Kršan objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojim ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi iz razloga utvrđenih u čl. 5c. st. 1. Zakona o javnoj nabavi:

  1. Plominska gora d.o.o. za lovstvo i turističku agenciju, Plomin, Zagorje bb.

   

 • Foto vijesti

  16.4.2010.

  Jurjevsko posvećenje proljeća u Općini Kršan!

  Turistička zajednica Općine Kršan idućeg vikenda organizira 1. Festival samoniklog bilja u sklopu manifestacije Jurjevsko posvećenje proljeća. Od 23. do 25. travnja na Sportsko-rekreacijskom centru Pristav ugostitelji sa područja Kršana, 40-tak atraktivnih izlagača iz Hrvatske koji se bave proizvodnjom i prodajom pripravaka od samoniklog bilja u gastronomiji i farmaceutici, vrsni prerađivači iz područja gastronomije, nutricionizma fitoaromaterapije i botanike prezentirati će svoje umijeće. U sklopu Festivala samoniklog bilja bit će organizirana brojna predavanja, radionice i okrugli stol kako bi se posjetitelje upoznalo s namjenom i načinom  upotrebe samoniklog bilja. Iz Turističke zajednice Općine Kršan poručuju kako im je cilj da Festival postane zaštitni znak Općine Kršan i referentni Festival samoniklog bilja u Hrvatskoj.

  U sklopu obilježavanja Jurjevskog posvećenja proljeća, na Dan Sv. Jurja, dana

  - 23. travnja 2010. u petak u 18.00 sati održat će se Misa i koncert u Župnoj crkvi u Plominu, a

  - 24. travnja 2010. - održat će se Sajam cvijeća u Vozilićima.

  Cjelokupni bogati trodnevni program Festivala samoniklog bilja naveden je u privitku ove obavijesti.

 • Foto vijesti

  15.4.2010.

  Izvješće sa 2. vanredne sjednice Općinskog vijeća održane dana 31. ožujka 2010. godine

   

  Na sjednici je prisustvovalo svih 15  vijećnika  Općinskog vijeća Općine Kršan  doneseni su sljedeći akti:

  1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kršan za razdoblje od 01.siječnja do 31. prosinca 2009. godine

  U 2009. godini Općina Kršan ostvarila ju ukupan prihod u visini od 18.378.743,26 kn ili 64 % Plana. U isto vrijeme rashodi i izdaci ostvareni su u visini od 20.893.145,99 kn ili 78 % Plana. Nastala razlika pokrit će se iz prihoda u 2010.  godini.

   2. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne i infrastrukture u Općini Kršan za 2009. godinu

  Od ukupno planiranih sredstava u visini od 5.777.000,00 kn  za izvršenje Programa održavanja komunalne i infrastrukture u 2009.g.,  ostvareno ukupno 5.388.577,26 kn.

   3. Izvješće o izvršenju Programa  gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u  Općini Kršan za 2009.godinu

  Od ukupno planiranih sredstava u visini od 3.900.000,00 kn  za izvršenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2009.g.  ostvareno je ukupno 2.499.308,96 kn.

   4.  Odluka o  izmjeni i dopuni Odluke o obaveznoj deratizaciji, dezinfekciji i dezinsekciji na području Općine Kršan.

  Ovom Odlukom usklađena je dosadašnja Odluka o obaveznoj deratizaciji, dezinfekciji i dezinsekciji na području Općine Kršan sa izmjenama i dopunama Zakon o lokalno i područnoj (regionalnoj) samoupravi odnosno izvršeno je usklađenje  izvršnog tijela.

   5. Odluka o obvezatnom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada

  Ovom Odlukom se određuje obvezatno korištenje komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada u Općini Kršan, postupak za obvezatno korištenje komunalne usluge  te kaznene odredbe.

  Obveznici korištenja komunalne usluge na području Općine Kršan su pravne i fizičke osobe, vlasnici stanova i poslovnih prostorija, stanari najmoprimci, zakupci i drugi korisnici stambenih i poslovnih prostora na području Općine Kršan.

  Komunalna uslugu na području Općine Kršan obavlja Trgovačko društvo «1. Maj Labin» d.o.o. Labin sa sjedištem u Labinu, Vinež 81.

   6.  Odluka o komunalnim djelatnostima koje se na području Općine Kršan mogu obavljati putem koncesije

  Ovom odlukom pojedinačno se određuju i pobliže definiraju djelatnosti koje se na području Općine Kršan mogu obavljati putem koncesije (prijevoz pokojnika, obavljanje dimnjačarskih poslova i prijevoz putnika u javnom prometu), pripremne radnje , uvjeti i mjerila za provedbu postupka prikupljanja ponuda za davanje koncesija, kriterij za odabir najpovoljnije ponude, sklapanje ugovora o koncesiji kao i prestanak koncesije.  

   

 • Foto vijesti

  30.3.2010.

  Obavijest o uskrsnom darivanju

   Obavještavaju se mještani Općine Kršan da je Općinski načelnik Općine Kršan povodom predstojećih uskršnjih blagdana donio odluku o dodjeli

  - jednokratne financijske pomoći umirovljenicima sa prebivalištem na području Općine Kršan u obliku bona za nabavku razne robe vrijednosti 100,00 kn pojedinačno,

  - jednokratne financijske pomoći domaćicama sa prebivalištem na području Općine Kršan sa navršenih 55 godina života i bez primanja, u obliku bona za nabavku razne robe vrijednosti od 100,00 kn pojedinačno.

   Umirovljenicima i domaćicama koji se već nalaze u evidenciji Općine Kršan, bonovi će biti dostavljeni na kućne adrese u razdoblju od 01. – 03. travnja 2010. godine.

   Pozivaju se svi umirovljeni sa područja Općine Kršan koji su pravo na mirovinu ostvarili nakon mjeseca prosinca 2009. godine, a koji još uvijek nisu u službenoj evidenciji Općine Kršan, da se obrate Općini Kršan radi evidentiranja podatka i preuzimanja poklon bona. Sa sobom je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu i posljednji odrezak listića mirovine.

   Također se pozivaju sve domaćice sa područja Općine Kršan sa navršenih 55 godina života i bez primanja, a koje još uvijek nisu u službenoj evidenciji Općine Kršan od mjeseca prosinca 2009. godine, da se uz predočenje osobne iskaznice jave u Općinu Kršan radi podizanja poklon bona.

   Zaključak u svezi navedenog se nalazi u privitku.

Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja