Novosti

 • Foto vijesti

  14.12.2009.

  Obavijest o podjeli paketa Djeda Božićnjaka

   

   

  Obavještavamo sve roditelje da će se podjela paketa Djeda Božićnjaka za djecu s područja Općine Kršan održat u sljedeće dane:

   

   

    - 16. prosinca 2009. godine u srijedu u

   - Područnoj osnovnoj školi Ivana Gorana Kovačića u Kršanu

              (školska djeca od 1. – 4. razreda)    - 09.00 sati,

   - Osnovnoj školi Ivana Gorana Kovačića u Čepiću

  (predškolska djeca)   - 16.30 sati,

   - Osnovnoj školi Ivo Lole Ribara Labin u Vozilićima

      (predškolska i školska djeca)   - 17.30 sati.

     - 17. prosinca 2009. godine u četvrtak u

   - u crkvi Župe dobrog pastira u Potpićnu

  (školska djeca od 1. – 4. razreda)    - 09.30 sati,

   - u crkvi Župe dobrog pastira u Potpićnu

  (predškolska djeca)   - 16.30 sati,

    Paketi će se podijeliti djeci od navršene 1. godine života do zaključno s 4. razredom osnovne škole, sveukupno 226 djece.

    Vrijednost pojedinačnog paketa iznosi 120,00 kuna.

   

  Osim navedene vrijednosti paketa, svim školarcima od 1. – 4. razreda bit će uz pakete podijeljene i KRIJESNICE – obasjavači za pješake za veću sigurnost u prometu, svjetleći privjesci u prigodnom obliku medvjedića i smajlića, izrađeni sukladno standardu propisanom u EU i sa CE certifikatom.

   

 • Foto vijesti

  11.12.2009.

  Obavijest o natječaju za radno mjesto čistačice

  Temeljem obveze koju propisuje čl. 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine'' broj 86/08), Pročelnik jedinstvenog upravnog odjela Općine Kršan objavljuje da je sa danom 09. prosinca 2009. godine u Službenom glasilu RH - ''Narodne novine'' broj 146/09 objavljen natječaj za popunu upražnjenog radnog mjesta:

   -         čistačica – 1 djelatnik/ica na neodređeno vrijeme.

   

  OPIS POSLOVA:

  -         čišćenje radnih prostorija i radnih površina,

  -         čisti podove, namještaj i prozore,

  -         čisti ostalu opremu u općinskoj zgradi,

  -         brine se o održavanu cvijeća i zelenila u općinskim prostorijama,

  -         održava prilaz općinskoj zgradi urednim i čistim,

  -    čišćenje prostorija Mjesnih odbora i ostalih prostora u vlasništvu Općine Kršan (Plomin, Kožljak, Čepić, Šušnjevica, Kršan), prostore mrtvačnica Kožljak, Kršan, Čepić,

  -         obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika, načelnika i voditelja Službe.

   Plaću namještenika čini umnožak osnovice za obračun plaće od 4.065,60 kn (bruto) i koeficijenta složenosti poslova od 1,25.

   Jedinstveni upravni odjel Općine Kršan

   

 • Foto vijesti

  11.12.2009.

  Izvješće sa 7. redovne sjednice Općinskog vijeća održane dana 09. prosinca 2009. godine

  Na sjednici je prisustvovalo svih 15 vijećnika.

   Na sjednici vijeća, u sklopu Programa javnih potreba Općine Kršan za 2010. godinu doneseni su:

  - Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kršan za 2010. godinu,

  - Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kršan za 2010. godinu,

  - Program izgradnje, adaptacije i održavanja poslovnih i stambenih objekata na području Općine Kršan za 2010. godinu,

  - Program  planova, studija, projekata i podloga na području Općine Kršan za 2010. godinu,  

  - Program javnih potreba u kulturi na području Općine Kršan za 2010. godinu,  

  - Program javnih potreba u sportu na području Općine Kršan za 2010. godinu,  

  - Program  socijalne skrbi Općine Kršan za 2010. godinu,  

  - Program mjera zaštite pučanstva od zarazne bolesti i javnih potreba zdravstvene zaštite Općine Kršan za 2010. godinu,  

  - Program školskog i ostalog obrazovanja i predškolskog odgoja Općine Kršan za 2010. godinu.  

   Nakon prihvaćanja navedenih Programa, većinom glasova svih vijećnika prihvaćen je Proračun Općine Kršan za 2010. godinu i Projekcija za 2011. i 2012. godinu te Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Kršan za 2010. godinu. Proračun Općine Kršan za 2010. godinu planiran je sa 23.150.300,00 kn na prihodovnoj strani odnosno sa 20.150.300,00 kn na rashodovnoj strani.

   Za člana Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Labin, kao predstavnik Općine Kršan imenovan je Valdi Runko, Općinski načelnik.

   Temeljem zahtjeva mještana Plominštine i MO Plomin razmatrana je problematika ustrojavanja nove mreže škola na području Općine Kršan, sukladno Državnom pedagoškom standardu osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (''Narodne Novine'' br. 63/08).

 • Foto vijesti

  10.12.2009.

  Poziv na koncert!

   Pozivamo sve građane na

  K o n c e r t n u   v e č e r

  koja će se održati u subotu 12. prosinca 2009. godine u 18.00 sati u dvorani Pastoralnog centra Dobri pastir u Potpićnu

  Nastupat će Voljen Grbac i mladi pjevači,

  radionica solo pjevanja iz Rovinja, Umaga i Rijeke.

   

  Turistička zajednica Općine Kršan i Općina Kršan

   

Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja