Novosti

 • Foto vijesti

  12.11.2008.

  Izvješće sa sjednica Poglavarstva održanih dana 7. i 10. studenog 2008. godine

                Općinsko poglavarstvo utvrdilo je prijedlog Rebalansa Proračuna Općine Kršan za 2008. godinu, te prijedlog Plana Proračuna Općine Kršan za 2009. godinu sa pripadajućim Programima, te prijedloge uputilo na razmatranje i donošenje Općinskom vijeću Općine Kršan.

              Poglavarstvo je donijelo Odluke o početku otvorenog postupka javne nabave  za asfaltiranje novih i popravak postojećih nerazvrstavanih putova u naseljima na području Općine Kršan te za rekonstrukciju ogradnog zida Plomina – istočni  dio.

              Donesena odluka o završetku postupka javne nabave za izradu Detaljnog plana uređenja Starog grada Kršana, te  za pokretanje postupka  u svrhu  donošenja Urbanističkog plana uređenja za Stari grad Plomin. Osim donošenju navedenih planova, pristupit će se izmjeni i dopuni Prostornog plana uređenja  Općine Kršan, odnosno  obradi pojedinačnih zahtjeva za  izmjenu i dopunu Plana, te  pripremi za donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Prostornog plana uređenja  Općine Kršan, za čije je donošenje ovlašteno Općinsko vijeće. Dosadašnji postupci javne nabave za izradu prostorno planske dokumentacije koji nisu dovršeni prema odredbama novog Zakona o prostornom uređenju i gradnji  zaključit će se suglasno s ovlaštenim izrađivačem zbog proteka vremena i promjene okolnosti.

              Na sjednici Poglavarstva utvrđen je Nacrt Liste stipendija za školsku/studentsku 2008./2009. godinu te Odluka o broju i visini stipendija. Ove godine Općina Kršan dodijelit će 13 učeničkih stipendija u visini 450,00 kn, te 85 studentskih stipendija u visini 700,00 kn. Studenske stipendije će se  kao prošlih godina  dodijeliti  svim studentima koji su dostavili uredne dokaze o redovnom pohađanju studija i prebivalištu.

              Na sjednici Poglavarstva razmatran je i usvojen prijedlog Odbora za socijalna pitanja Općine Kršan temeljem kojeg je odobrena financijska pomoć za podmirenje troškova ogrijeva u visini od 950,00 kn za 15 korisnika Socijalnog programa Općine Kršan je, a koja sredstva su osigurana putem Istarske županije. Također je odobrena jednokratna financijska pomoć za troje obitelji težeg zdravstvenog i materijalnog stanja.

              Vezano uz nadolazeće božićne i novogodišnje blagdane  Poglavarstvo je utvrdilo da će  kao i proteklih godina darovati djecu s prebivalištem na području Općine Kršan uzrasta od navršene 1. godine života zaključno sa 1. razredom osnovne škole,  božićnim paketom koji će sadržati prigodne igračke i slatkiše. 

  OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE KRŠAN

 • Foto vijesti

  10.11.2008.

  Natječaj za zakup poslovnog prostora u Čepiću

   

  Temeljem zaključka Općinskog Poglavarstva Općine Kršan od 08. rujna 2008. godine Općina Kršan objavljuje sljedeću

   

  O B A V I J E S T

   Obavještavaju se zainteresirane osobe da je sa današnjim danom na oglasnoj ploči Općine Kršan, Kršan, Blaškovići 12, objavljen Natječaj za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kršan smještenog u Čepiću, površine 94,78 m2 namijenjenog za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, na rok zakupa od 1 godine. 

   Uvjeti za prijavu, rok prijave i ostale propozicije utvrđene su u natječaju, a usmene informacije mogu se dobiti u Općini Kršan ili putem telefona na br. 052/ 378 222, 378 225 ili tel/fax 052/ 378 223.

  Tekst natječaja možete pogledati u prilogu ove obavijesti. 

   OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE KRŠAN

 • Foto vijesti

  22.10.2008.

  Obavijest o deratizaciji

   

  Na javnim površinama OPĆINE KRŠAN provest će se akcija preventivne sustavne deratizacije (trovanje glodavaca) u vremenu od:

  23.10.2008. do 24.10.2008.

  Tretirati će se javne površine, kao i ostala mjesta na kojima postoji mogućnost zadržavanja i razmnožavanja glodavaca. Umoljavaju se građani da za vrijeme trajanja deratizacije drže domaće životinje zatvorene, djecu pod nadzorom, a da sve eventualno nađene glodavce uklone, zakopaju ili spale radi mjera predostrožnosti.

  U slučaju eventualnog trovanja potražiti pomoć u najbližoj zdravstvenoj organizaciji (protuotrov: vitamin K).

  Mole se građani da očiste zajedničke dijelove zgrada, drvarnice, tavane i ostala spremišta od otpada, te da ukažu na eventualna žarišta i tako pridonesu uspjehu akcije.

  Pozivaju se svi građani da se u cjelosti pridržavaju uputa, jer će za svu štetu, kao i za eventualno oštećenje zdravlja snositi odgovornost sami, odnosno roditelji za djecu.

   

  EKO SERVIS MATIĆ PAZIN

  Tel: 052 / 624 - 571, fax: 052 / 647 - 967

  091 / 162 - 1119, 091 / 621 - 1199

   

 • Foto vijesti

  21.10.2008.

  Izvješće sa sjednice Poglavarstva održane dana 20.10.2008. godine

   

  Na sjednici Poglavarstva razmatran je dopis Hrvatskih cesta d.o.o. Zagreb, Ispostava Rijeka, vezano za obnovu državne ceste D 402 od raskrižja sa D 66 do trajektnog pristaništa  Brestova, te će se vezano uz zahtjev Hrvatskih cesta zatražiti hitno uklanjanje svih privremeno postavljenim objekata na dijelu ceste pred trajektnim pristaništem Brestova na dužini 400 m (od svjetionika do rampe). dijelu

  Poglavarstvo je  zauzelo stav da se pristupi  adaptaciji dijela zgrade koje korist Matični ured u Potpićnu. Adaptacija će se odvijati u fazama, a ovisit će i o sredstvima koja će osigurat Općina Pićan, od koje će se ponovo zatražit suradnja, budući je obnova Matičnog ureda u Potpićnu u interesu građana Općine Kršan i Pićan.

  Radi adaptacije zgrade Doma zdravlja Labin – Ambulante u Potpićnu, Općina Kršan sačinila je troškovnik radova, te će se sa ravnateljicom Doma zdravlja Labin, dogovoriti daljnji tijek radnji.

  Radi planiranja daljnjih radova i sredstava za uređenje Centra Čepić izrađen je Situacijski plan na osnovu kojeg će se zatražiti od ovlaštene osobe izradu idejnog rješenja za uređenje centra Čepić (na potezu od spomenika do škole).

  Prema podnesenim zahtjevima pristupit će se nabavci i postavljanju traka za usporavanje prometa tvz. vibracionih traka, a također će se uputiti zahtjev Državnoj upravi za ceste, Ispostave Pula za postavljanje sredstava za usporavanje prometa u naseljima uz državnu cestu D 66    od Vozilići do  Potpićana. 

  Općinsko poglavarstvo prihvatilo je ponudu «Elektre» d.o.o. Labin, a  vezano uz  postavljanje  novogodišnje rasvjete.

  Poglavarstvo je upoznato s trenutnom fazom u  postupkom prikupljanja dokumentacije radi adaptacije zgrade bivšeg diska u Kršanu za što je izrađeno idejno rješenje za ishodovanje lokacijske dozvole. Očekuje se ubrzo izdavanje lokacijske dozvole, na osnovu koje bi se pristupilo rješavanju imovinsko-pravnih odnosa, izradi glavnog projekta te ishodovanju potvrde na projekt u svrhu gradnje ovog društvenog objekta.

  Poglavarstvo je prihvatilo ponudu Obrta «Iskopi» iz Kršana za sanaciju puta u Kožljaku.

   

  Općinsko poglavarstvo Općine Kršan

   

Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja