Novosti

 • Foto vijesti

  24.11.2009.

  Izvješće sa 6. redovne sjednice Općinskog vijeća održane dana 23. studeni 2009. godine

  Na sjednici je prisustvovalo 15  vijećnika.

  Na sjednici Općinskog vijeća Općine Kršan  razmatran je  Prijedlog  Proračuna Općine Kršan za 2010. godinu, koji u  prvom čitanju iznosi: na prihodovnoj strani – 22.368.300,00 kn a na  rashodovnoj strani - 19.368.300,00 kn. Razlika koja se predviđa u prihodovnoj i rashodovnoj strani mora se pokrit sa prihodom u sljedećoj godini. Klub vijećnika IDS-a Kršan i ostali  vijećnici Općinskog vijeća uputili su Općinskom načelniku svoje usmene prijedloge za Izmjenu i dopunu Prijedloga Proračuna za 2010 godinu, a  načelnik je zamolio da se sve sugestije, te izmjene i dopune  Prijedloga Proračune dostave  u pismenom obliku do petka 27. studenog 2009. godine  kako bi se sljedećim tjednom sačinio konačni prijedlog Proračuna za 2010 godinu.  

  Općinski načelnik Općine Kršan upoznao je prisutne sa objavom Poziva poduzetnicima i ostalim zainteresiranim subjektima  - kojim se isti pozivaju na sastanak za ispitivanje interesa poduzetnika za uključivanje u poslovnu zonu dana 27. studeni 2009. godine (petak).

 • Foto vijesti

  24.11.2009.

  Objava Odluke o dodjeli stipenija

  Obavještavaju se svi učenici i studenti podnositelji zahtjeva za dodjelu stipendije da je dana 24. studeni 2009. godine Općinski načelnik donio Odluku o dodjeli stipendija u školskoj studijskoj 2009. / 2010. godini.

  Odluku i Zaključak Općinskog načelnika, kao i prijedlog liste za dodjelu stipendija možete pogledati na Oglasnoj ploči Općine Kršan i u privitku ove obavijesti.

  Na prijedlog liste natjecatelji mogu podnijeti prigovor Općinskom načelniku u roku 8 dana od dana objave liste, odnosno do zaključno 02. prosinca 2009. godine (srijeda).

   OPĆINSKI NAČELNIK

 • Foto vijesti

  23.11.2009.

  Poziv na sastanak - Ispitivanje interesa poduzetnika za uključivanje u Poslovnu zonu Kršan

  U cilju gospodarskog razvoja Općine Kršan u Republici Hrvatskoj i Istarskoj županiji predviđena je izgradnja Poslovne zone Kršan i njezine infrastrukture.

   Radi ravnomjernog razvoja svih dijelova Općine Kršan i Istre, u čijem ukupnom ostvarenju imaju istaknutu ulogu lokalne tvrtke pozivamo vas na sastanak radi ispitivanje interesa poduzetnika za uključivanje u Poslovnu zonu Kršan.

   Uvodno obrazloženje će održati mr. oec. Miran Cofek, dipl. ing. stroj. , ovlašteni investicijski projektant BICRO (Poslovno investicijski centar Hrvatske) i direktor društva Project Management Consulting d.o.o. ovlaštene za projektiranje i urbanizam.

  Sastanak će se održati  dana 27. studeni 2009. godine (petak) s početkom u 17,00 sati u prostorijama Mjesnog odbora Kršan,  sala Pristav, Pristav,  Kršan.

   Dnevni red sastanka:

  1. Ispitivanje interesa poduzetnika za uključivanje u Poslovnu zonu Kršan

  U svrhu ispitivanje interesa izrađen je i anketni upitnik kojeg možete preuzeti u provitku ove obavijesti.

     Općinski načelnik

 • Foto vijesti

  13.11.2009.

  Izvješće sa 5. redovne sjednice Općinskog vijeća održane dana 02. studeni 2009. godine

   

  Na sjednici su prisustvovali svi vijećnici.

   

  Donijeti su sljedeći akti:

   

  1. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o obavljenom uvidu u Proračun i  financijske izvještaje  Općine Kršan za 2008. godinu.

  2.  I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kršan za 2009. godinu,

  3. I. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kršan za 2009. godinu,

  4. I. Izmjena  Programa izgradnje, adaptacije i održavanja poslovnih i stambenih objekata na području Općine Kršan za 2009. godinu,

  5. I. Izmjena i dopuna Programa planova, studija, projekata i podloga na području Općine Kršan za 2009. godinu,  

  6.  I. Izmjena Programa socijalne skrbi Općine Kršan za 2009. godinu,  

  7.  I. Izmjena Programa javnih potreba u sportu Općine Kršan za 2009. godinu,  

  8. I. Izmjena i dopuna Programa školskog i ostalog obrazovanja i predškolskog odgoja Općine Kršan za 2009. godinu,  

  9 I. Izmjena i dopune  Proračuna Općine Kršan za 2009. godinu,

  10. Odluke o stavljanju van snage Odluke o  prihvaćanju Plana razvojnih programa - investicije Općine Kršan za 2009. godinu i projekcije za 2010. i 2011. godinu,

  11. Rješenje o imenovanje komisije za popis birača Općine Kršan,

  12. Odluka o korištenju javnih i drugih površina na području Općine Kršan

  13. Odluka izradi o Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Kršan -  ciljane izmjene,

  14. Rješenje o razrješenju dosadašnjeg člana Skupštine Trgovačkog društva  VODOVOD LABIN d.o.o Labin  - Nikole Vuksan i  imenovanju  novog člana Skupštine Trgovačkog društva  VODOVOD LABIN d.o.o  Labin - Klaudija Lazarić,

  15.  Zaključak kojim se predlaže da se u Nadzorni odbor društva  VODOVOD LABIN d.o.o Labin imenuje Serđo Vozila umjesto dosadašnjeg  člana Eđea Brenčić,

  16. Rješenje o razrješenju dosadašnjeg člana Skupštine Trgovačkog društva 1. MAJ LABIN  d.o.o Labin  - Burul Valde i  imenovanju  novog člana Skupštine Trgovačkog društva  1. MAJ LABIN d.o.o  Labin – ZdravkA Vidak,

  17. Zaključak kojim se predlaže da se u Nadzorni odbor društva  1. MAJ LABIN d.o.o.  Labin imenuje Nevenka Kranjčević umjesto dosadašnjeg  člana Rogić Borisa.

   

Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja