Novosti

 • Foto vijesti

  7.10.2010.

  Objava Obavijesti o izradi UPU Potpićan

   

  Na temelju članka 82. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju  i  gradnji („Narodne novine“ broj  76/07. i 38/09.), Općinski načelnik Općine Kršan, upućuje

    O B A V I J E S T

  o izradi Urbanističkog plana uređenja Potpićan

                  Temeljem Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja naselja POTPIĆAN («Službeno glasilo Općine Kršan br. 12/10.), započeta je izrada Urbanističkog plana uređenja naselja Potpićan.

   O prijedlogu urbanističkog plana provest će se javna rasprava tijekom koje je moguće dostavljati primjedbe i prijedloge, a koja će biti pravodobno objavljena u sredstvima javnog priopćavanja.

               Detaljne informacije o tijeku izrade navedenog urbanističkog plana mogu se dobiti u Općini Kršan, Blaškovići 12, Kršan, na  telefon: 052/378 222  i na web adresi: www.krsan.hr

        OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE KRŠAN

 • Foto vijesti

  6.10.2010.

  Izvješće sa 4. vanredne sjednice Općinskog vijeća održane dana 04. listopada 2010. godine

   

  Na sjednici je prisustvovalo 14  vijećnika  Općinskog vijeća Općine Kršan.

  Na sjednici Općinskog vijeća Općine Kršan  donijeti  su sljedeći akti:  

   

  1. Zaključak o očitovanju na primjedbe pristigle na Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u državnom vlasništvu na području Općine Kršan (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 03/2003.) temeljem provedenog javnog uvida 

  Temeljem provedenog postupka javnog uvida, na Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u državnom vlasništvu na području Općine Kršan pristigle su primjedbe društva BIO ADRIE d.o.o. Čepić, a koje se  odnose  na:

  - odrađivanje najveće dopuštene površine poljoprivrednog zemljišta koja se može uzeti u zakup, koja je djelomično prihvaćena,

  - potrebu definiranja pojma Veliki proizvođač –  koja nije prihvaćena

  - zahtjevi za prenamjenu k.č.1843/31 u k.o.Čepić- za kupnju – koja je prihvaćena,

  - zahtjevi za uvrštenjem u Program gospodarenja k.č. 88/2 , k.č. 88/3 i k.č.96 sve u k.o.Čepić namjena zakup – koja nije prihvaćena.

  2. Odluka o Izmjenama i dopunama Programa gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u državnom vlasništvu na području Općine Kršan (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 03/2003.)

  U svrhu usklađenja s Zakonom o poljoprivrednom zemljištu utvrđen je konačan tekst Izmjena i dopuna Programa gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u državnom vlasništvu na području Općine Kršan, a najvažnije izmjene su odnose na:

  - promjenu naziva Programa u Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u državnom vlasništvu na području Općine Kršan

  - promjenu izraza gospodarenje u cjelokupnom tekstu  u raspolaganje,

  - promjenu izraza  koncesije koje se  mijenja u dugogodišnji zakup

  - promjenu roka zakupa sa 10 na 20 godina,

  - promjenu površine zakupa poljoprivrednih površina te površina poljoprivrednog zemljišta za obiteljska poljoprivredna  gospodarstva iznosi 150 ha, a za trgovačko društvo 300 ha ako se bavi stočarskom proizvodnjom,

  - utvrđuje se da koncesija za ribnjake nije predviđena.

  Konačni tekst Izmjena i dopuna Programa sa popratnom dokumentacijom dostavlja se na  suglasnost Ministarstvu poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja.

   3. Odluka o odricanju Općine Kršan od svog dijela naknade na temelju sklopljenih ugovara o zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Kršan za 2010. godinu.

  Temeljem Odluke Vlade RH o posebnim mjerama pomoći poljoprivrednim  proizvođačima u uvjetima financijske krize od ožujka 2010. godine, Općina Kršan se odriče svog djela naknade na temelju sklopljenih ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Kršan za 2001. godinu.

   

 • Foto vijesti

  24.9.2010.

  Obavijest o raspisivanju natječaja Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva

   

           Obaviještavamo sve zainteresirane da Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društvaraspisuje natječaj za mal projekte u zajednici iz Fonda gradova i općina "Mali projekti za bolje sutra".

           Natječaj će biti otvoren od 20. rujna do 20. listopada 2010. godine, a ostale detalje možete pogledati u privitku ove obavijesti.

   

 • Foto vijesti

  22.9.2010.

  Obavijest o namjeri davanja koncesije

   Općina Kršan objavljuje ponovljenu Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika na području Općine Kršan.

  Ponovljena obavijest objavljena je u ''Narodnim novinama'' br. 109/2010 od 20. rujna 2010. godine.

  Rok za dostavu ponuda iznosi 30 dana od dana objave Obavijesti o namjeri davanja koncesije u ''Narodnim novinama''.

Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja