Novosti

 • Foto vijesti

  7.6.2010.

  Obavijest o provedbi deratizacije

   Na javnim površinama   OPĆINE  KRŠAN  provesti  će se akcija  preventivne  sustavne deratizacije  (trovanja glodavaca)  u vremenu od: 

  09.06.2010. do 14.06.2010. godine.

   Tretirati će se javne površine kao i ostala mjesta na kojima postoji mogućnost zadržavanja i razmnožavanja glodavaca.

  Umoljavaju se građani, da za vrijeme trajanja deratizacije drže domaće životinje zatvorene, djecu pod nadzorom, a da sve eventualno nađene glodavce uklone  zakopaju ili spale radi mjera predostrožnosti.Izložene meke ne dirati.

  U slučaju eventualnog trovanja pomoć potražiti u najbližoj zdravstvenoj organizaciji (antidot: vitamin K).

  Mole se građani da očiste zajedničke dijelove zgrada, drvarnice, tavane i ostala spremišta od otpada, te da ukažu na eventualna žarišta  i  tako pridonesu uspjehu akcije.

  Pozivaju se građani da se u cijelosti pridržavaju uputa, jer će za svu štetu, kao i za eventualno oštećenje zdravlja snositi odgovornost sami, odnosno roditelji za djecu.

  EKO SERVIS MATIĆ PAZIN

  TELEFON / FAX 052 62 45 71

 • Foto vijesti

  27.5.2010.

  Obavijest o planinarskom pohodu na Sisol

   

  Dana 29. svibnja 2010. godine u subotu Turistička zajednica Općine Kršan, Mjesni odbor Plomin i Planinarsko društvo Skitaci organiziraju planinarski pogod na Sisol "Tragom istarskog zvončića".

  Okupljanje je u 08:30 h na putu za Grbac ( 0,5 km od Vozilići - cesta iz pravca Pule prema Rijeci)

   

 • Foto vijesti

  20.5.2010.

  Obavijest o davanju koncesije za obavljenje djelatnosti prijevoza pokojnika na području Općine Kršan

   Općina Kršan objavljuje Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika na području Općine Kršan. Obavijest je objavljena u ''Narodnim novinama'' br. 61/2010 od 19. svibnja 2010. godine.

  Rok za dostavu ponuda iznosi 30 dana od dana objave Obavijesti o namjeri davanja koncesije u ''Narodnim novinama''.

   Cjelokupni tekst Obavijesti nalazi se  privitku.

 • Foto vijesti

  5.5.2010.

  Obavijest udrugama, zakladama i ustanovama

  Obavještavamo sve zainteresirane da je Općina Kršan u svrhu promicanja interesa građana i udruga sa svog područja, te u cilju snažnijeg uključivanja u rad i razvoj lokalne zajednice, razvoj lokalnih resursa u cilju poboljšanja kapaciteta organizacija civilnog društva koje će svojim djelovanjem i uključivanjem građana i volontera u svoj rad potaknuti kvalitetniji život građana sklopila Sporazum o partnerstvu sa Zakladom za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva iz Pule.

  Temeljem navedenog obavještavamo da je Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva dana 03. svibnja 2010. godine raspisala natječaj za dodjelu financijskih potpora građanskim inicijativama „Naš doprinos zajednici“.

  Visina financijske potpore je do 15.000,00 kuna, a broj potpora koji će se dodijeliti je do 15 potpora. Natječaj je otvoren do 02. lipnja 2010. godine, a na njega se mogu prijaviti sve udruge, zaklade, ustanove (škole, vrtići i dr.) i mjesni odbori registrirani u RH, s područja Istarske, Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije., u kojima se aktivnosti pokreću od strane same organizacije / institucije ili zainteresirane skupine građana koji djeluju u ili pri toj organizaciji / instituciji.

  Za sve zainteresirane detaljnije informacije o natječaju mogu se pronaći na internetskoj stranici Zaklade: www.zaklada.civilnodrustvo-istra.hr (u dijelu „Natječaj za građanske inicijative“) ili na tel. br.: 052 / 212 – 938.

   

Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja