Novosti

 • 8.11.2010.

  Obavijest o javnoj raspravi

   

  Objavljuje se :

  JAVNA RASPRAVA O PrijedlogU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA RADNE ZONE KRŠAN -ISTOK.

              Javna rasprava održat će se u trajanju od 30 dana, u razdoblju od 17. studeni 2010. godine do 16.  prosinca  2010. godine.

   Cjelokupni tekst objave nalazi se u privitku ove obavijesti.

 • 4.11.2010.

  Obavijest o ponovnoj javnoj raspravi

   

  Objavljuje se

  PONOVNA JAVNA RASPRAVA O PrijedlogU DETALJNOG PLANA UREĐENJA STARI GRAD KRŠAN.

  Ponovna javna rasprava održat će se u trajanju od 30 dana, u razdoblju od 12. studeni 2010. godine do 11.  prosinca  2010. godine.

   Cjelokupni tekst objave nalazi se u privitku ove obavijesti.

 • 4.11.2010.

  Obavijest o javnoj raspravi

   

  Objavljuje se 

  JAVNA RASPRAVA O PrijedlogU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA STARE STAZE.

  Javna rasprava održat će se u trajanju od 30 dana, u razdoblju od 12. studeni 2010. godine do 11.  prosinca  2010. godine.

  Cjelokupni tekst  objave nalazi se u privitku ove obavijesti.

 • 27.10.2010.

  Obavijest ponuditeljima - davanje koncesije za prijevoz pokojnika

   

  Obavještavaju se ponuditelji u postupku davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika na području Općine Kršan da će se otvaranje ponuda izvršiti dana 29. listopada 2010. godine u 14.30 sati u prostorijama Općinske vijećnice Općine Kršan.

   

Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja