Novosti

 • Foto vijesti

  12.2.2010.

  Izvješće sa 1. redovne sjednice Općinskog vijeća održane dana 29. siječnja 2010.g.

  Na sjednici je prisustvovalo 13  od 15  vijećnika.

  Na sjednici Općinskog vijeća Općine Kršan: 

  Općinski načelnik podnio je na znanje Općinskom vijeću  Općine Kršan izvješća o radu  za razdoblje srpanj – prosinac 2009. godine. O izvješću se  ne glasa, već se prima na znanje.

   Općinsko vijeće  prihvatilo je jednoglasno sljedeće odluke:

  1. Odluku o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti održavanja javnih površina – uređenje živica na temelju pisanog ugovora – Obrtu za komunalne usluge održavanje putova «Put» vl. Banazić Sivano iz Potpićna,

  2. Odluku o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti održavanja javnih površina – košnja trave na temelju pisanog ugovora – tvrtci «Entrad» d.o.o. iz Šušnjevice, Letaj 2,

  3. Zaključak kojim se uvažava zahtjev mještana Plominštine i VMO Plomin za zadržavanjem postojećeg oblika organizacije osnovnog školstva u naselju Vozilići, a izražava se nezadovoljstvo utvrđenim standardima za ustrojavanja nove mreže škola na području Općine Kršan sukladno Državnom pedagoškom standardu osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (''Narodne Novine'' br. 63/08).

   

 • Foto vijesti

  5.2.2010.

  Obavijest o pojavi bjesnoće

  Obavještavaju se svi stanovnici Općine Kršan da je na području Općine Kršan utvrđena pojava bjesnoće kod dvije lisice.

  Rješenje Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, Uprave veterinarstva iz Labina s naredbama za postupanje stanovnicima s područja Općine Kršan objavljujemo u cjelosti u privitku ove obavijesti.

 • Foto vijesti

  2.2.2010.

  Obavijest o objavi Poziva za provjeru znanja i sposobnosti kandidata

   

  Obavještavamo podnositelje zahtjeva za prijam na radno mjesto "čistačica" o objavi Poziva za provjeru znanja i sposobnosti kandidata, koji se nalazi u privitku ovog dopisa.

  Jedinstveni upravni odjel Općine Kršan

 • Foto vijesti

  14.1.2010.

  Obavijest oprovedbi postupka prijma na radno mjesto

   Obavještavamo podnositelje prijava za prijam na radno mjesto „čistačica“ o objavi:

  -         Uputa i obavijesti kandidatima za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata, te o objavi

  -         Poziva za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata.

   koji se nalaze u privitku ove obavijesti.

  Jedinstveni upravni odjel Općine Kršan

Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja