Novosti

 • Foto vijesti

  26.8.2008.

  Izvješće sa sjednice Poglavarstva održane dana 18.08.2008. godine

   

  Na sjednici Poglavarstva donijeta je odluka o zaključivanju ugovora o zakupu poslovnog prostora u Šušnjevici  sa Obrtom za trgovinu «Aurora» Čepić, Kršan, vl. Sinković Miranda nakon provedenog javnog natječaja za zakup poslovnog prostora. Tako se očekuje ubrzo otvaranje trgovine u prizemlju novoobnovljene zgrade MO Šušnjevica u Šušnjevici.

  Zbog otvaranja jedne nove odgojne grupe -  jasličke skupine u Dječjim jaslicama u Labinu Poglavarstvo  je prihvatilo prijedlog obračuna dodatnih sredstava za troškove u visini 10.975,20 kn i za plaće u visini 11.124,72 kn. 

  Općina Kršan sufinancirat će sa 500,00 kn  međunarodnu biciklističku utrku «49. Kroz Istru- 2008» koja se održava  u periodu od 19.-21. rujna 2008. godine na području Istre,  te prolazi kroz Općinu Kršan.

  Prihvaćena je informacija PP Labin o stanju sigurnosti na području Općine Kršan.

  Prihvaćena je ponuda NIT – Nezavisne istarske televizije, Pazin o zaključivanju ugovora o pružanju usluga redovitog medijskog praćenja i izvješćivanja o radu ove Općine.

  Podržana je inicijativa TZ Općine Kršan  da se u sklopu Projekta turističke signalizacije izvrši  zamjeni postojećih tabela dobrodošlice na ulaznim cestovnim pravcima na području Općine Kršan, i to na ulaznim pravcima: iz tunela Učka, iz pravca Pazina, iz pravca Labina i pravca Opatije.

  I ove kao prethodnih godina Općina Kršan pristupit će nabavci tradicionalnog kalendara – godišnjaka Istarska Danica.

  Poglavarstvo je donijelo odluku da se pristupi izradi troškovnika radi sanacije lokalnih puteva na području Općine Kršan.   

  Vezano održavanja javnih površina – uređenje živica  na području Općine Kršan, koje  temeljem ugovora povjereno  Obrtu za komunalne usluge održavanje puteva «Put» vl. Benazić Silvano iz Potpićna,  obavještavaju se mještani ove Općine da je  nastavljeno s radovima na  uređenju živica na  području.

  Općina Kršan sufinancirat će održavanje  tradicionalne fešte -sajma povodom «Male gospe» koja se održava dana 07. rujna 2008. godine u Čepiću.

  U okviru Socijalnog programa Općine Kršan odobrene su dvije socijalne pomoći obiteljima s područja ove Općine zbog težeg materijalnog stanja i nesretnog slučaja.

   

  OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE KRŠAN 

 • Foto vijesti

  24.7.2008.

  Izvješće sa 3. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Kršan održane dana 21. srpnja 2008. godine

   

  Na sjednici je prisustvovalo 15 od ukupno 15 vijećnika.

  Temeljem obveze koju nalaže Statut Općine Kršan, Općinsko vijeće Općine Kršan razmatralo je i primilo na znanje izvješće o radu Općinskog Poglavarstva Općine Kršan za razdoblje siječanj – travanj 2008. godine kojim je dan pregled najznačajnijih aktivnosti Poglavarstva u proteklom periodu.

  Temeljem odredbi Zakona o zaštiti i spašavanju i Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja, Općinsko vijeće Općine Kršan donijelo je rješenje o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Općine Kršan, kojeg čine Roko Terković, zamjenik načelnika Općine Kršan, kao načelnik Stožera, Boris Rogić, stručni suradnik Službe zaštite i spašavanja Vatrogasne zajednice Istarske županije, zamjenikom načelnika Stožera te Darko Vitasović, zapovjednik Područne vatrogasne zajednice Labin, Anton Lipnik, zapovjednik DVD Kršan, Glorija Fable, v.d. pročelnik u JUO Općine Kršan, Nikola Vuksan, predsjednik Općinskog vijeća Općine Kršan, Mauricio Strel, policijski službenik Policijske postaje Labin i Moreno Gobo, ovlašteni predstavnik Područnog ured Pazin/Pula DUZS, svi kao članovi Stožera. Stožer zaštite i spašavanja Općine Kršan predstavlja stručno, operativno i koordinativno tijelo koje pruža stručnu pomoć i priprema akcije zaštite i spašavanja kojima rukovodi i koje koordinira načelnik Općine Kršan.

  Općinsko vijeće Općine Kršan donijelo je rješenje o imenovanju Komisije za dodjelu javnih priznanja Općine Kršan u sastavu Valter Fornažar, predsjednik, Vlado Burul i Nevija Raspolić članovi. Nadležnost i zadaci Komisije utvrđeni su Odlukom o javnim priznanjima i nagradama Općine Kršan.

  Nakon razmatranja prijedloga zaprimljenih od strane ovlaštenih predlagača, mišljenja Komisije za dodjelu javnih priznanja i zauzetog stava Općinskih vijećnika, Općinsko vijeće Općine Kršan donijelo je Odluku o dodjeli godišnje nagrade VALTERU PRIMOŽIĆU iz Kršana, i to za dugogodišnji predani rad na očuvanju kulturne baštine našeg kraja te radu sa naraštajima mladih Općine Kršan, te KUD-u ''IVAN FONOVIĆ ZLATELA'' KRŠAN, za dugogodišnji predani rad na promicanju kulturne baštine i nasljeđa Općine Kršan, radu sa naraštajima mladih te promoviranju Općine Kršan u zemlji i inozemstvu. Navedene Godišnje nagrade biti će uručene 25. srpnja 2008. godine, na svečanoj sjednici Općinskog vijeća, povodom obilježavanja Dana Općine Kršan.

   

  OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KRŠAN

 • Foto vijesti

  18.7.2008.

  Program obilježavanja Dana Općine Kršan - SV. JAKOV

   

  Pozivamo sve građane na proslavu obilježavanja Dana Općine Kršan - Sv. Jakov!

  Dani obilježavanja održat će se 19., 25., 26. i 27. srpnja 2008. godine prema sljedećem programu:

   

   

  - 19. srpnja 2008. godine (SUBOTA)

  1900 – Stari grad Kršan: Kršonski pir (glazbeno-scenski prikaz)

  - 25. srpnja 2008. godine (PETAK)

  1800 - SRC ''Kršan'' Pristav: Malonogometni turnir (muške i ženske ekipe)

  1800 - Buffet ''Kod Marize'': Turnir briškule i trešete (kvalifikacije)

  1830 - Prostorije VMO Kršan (Sala Pristav): Svečana sjednica Općinskog vijeća

  1900 - Crkva Sv. Antuna: Sveta misa

  2100 - Šušnjevica (streljana): Noćni turnir otvorenog tipa u gađanju glinenih golubova

  - 26. srpnja 2008. godine (SUBOTA)

  0700 - Plomin Luka: Ekipno natjecanje SRD ''Plomin'' u udičarenju

  0800 - SRC ''Kršan'' Pristav: Boćarski turnir (cjelodnevni)

  1800 - Buffet ''Kod Marize'': Turnir briškule i trešete (finale)

  1830 - SRC Pristav: Turnir u potezanju konopa

  1930 - SRC ''Kršan'' Pristav:

           - Krafifest

  - Sajam domaćih proizvoda

  - Sajam autohtonih slastica Bošnjačke nacionalne manjine u Općini Kršan

  2000 - SRC ''Kršan'' Pristav: Kulturno – zabavni program:

  - KUD ''I. F. Zlatela''

  - KUD ''Sloga'' Retkovci

  - Alen Lazarić & Anđeli

  - Vesna Ružić Nežić & Banana band

  Voditelj programa: Emil Daus

  - 27 srpnja 2008. godine (NEDJELJA)

  1000 - Potpićan (prostorije Kluba umirovljenika i omladine) - Turnir u stolnom tenisu

  1800 - Potpićan, nogometni stadion – Tradicionalni memorijalni turnir ''Đermano i Mladen Fable''

 • Foto vijesti

  14.7.2008.

  Obavijest o promjeni brojeva telefona

   

  Obavještavamo poštovane građane da smo promijenili brojeve telefona,

   tako da Općinu Kršan od sada možete dobiti na sljedeće brojeve:

  Centrala:   052 / 378 - 222

  Faks:          052 / 378 - 223

   

  Općina Kršan

   

Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja