Novosti

 • Foto vijesti

  13.9.2010.

  Obavijest o prijevozu srednjoškolaca

   Obavještavaju se svi roditelji srednjoškolaca da je Općinski načelnik Općine Kršan razmatrajući problematiku prijevoza učenika srednjih škola s područja Općine Kršan donio Zaključak o načinu sufinanciranja troškova mjesečne karte na linijama tvrtke Autotrans d.o.o. Rijeka. 

  Zaključak možete pogledati u privitku ove obavijesti.

 • Foto vijesti

  10.9.2010.

  Obavijest o Prethodnoj raspravi o Nacrtu prijedloga UPU Radne zone Kršan - Istok

   

   Na temelju članka 83. Zakona o prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine», broj 76/07.i 38/09.) i Zaključka Općinskog načelnika Općine Kršan KLASE: 022-04/10-01/9, URBROJ: 2144/04-01-10-9 od 08. rujna 2010. godine, nositelj izrade Općina Kršan, objavljuje

   

  PRETHODNU RASPRAVU

  o Nacrtu prijedloga Urbanističkog plana uređenja Radne zone Kršan - Istok

                Prethodna rasprava o Nacrtu prijedloga Urbanističkog plana uređenja Radne zone Kršan - Istok održat će se u Kršanu, u ponedjeljak,  20. rujna 2010. godine u   prostorijama vijećnice, soba br. 1. u prizemlju upravne zgrade Općine Kršan, Blaškovići 12, Kršan, sa početkom u  08: 00 sati.

   Stručni izrađivač ovog plana je PROJECT MANAGEMENT CONSULTING d.o.o. Rijeka, čiji će predstavnici obrazložiti tijek i način izrade plana, te koncept planskih rješenja, uključivo i ulogu sudionika u raspravi.

   U prethodnoj raspravi sudjeluju nadležna tijela i pravne osobe iz članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine», broj 76/07.i 38/09.,) te sudionici koji su određeni Odlukom o izradi Urbanističkog plana Uređenja Radne zone Kršan - Istok.

   

 • Foto vijesti

  2.9.2010.

  Poziv potencijalnim korisnicima proračunskih sredstava Općine Kršan za 2011. g.

           Na temelju Zakona o proračunu (Narodne novine broj 78/08),  Općina Kršan upućuje

   POZIV

  svim potencijalnim korisnicima  proračunskih sredstava Općine Kršan za 2011. godinu

   

  1. Pozivaju se svi potencijalni korisnici proračunskih sredstava Općine Kršan (neprofitne organizacije i ostale udruge), da najkasnije do 25. rujna 2010. godine dostave zahtjev za uvrštenje u Proračun Općine Kršan za 2011. godinu.

  Zahtjev mora sadržavati Program rada i aktivnosti, te financijski plan  za 2011. godinu.  U financijskim pokazateljima potrebno je prikazati sve planirane prihode i rashode kao i mogućnosti ostvarenja prihoda putem drugih izvora financiranja osim iz Proračuna Općine Kršan.

  2. Podnositelji zahtjeva iz područja socijalne skrbi i drugih djelatnosti koji imaju sjedište izvan područja Općine Kršan, uz zahtjev dostavljaju i popis štićenika odnosno korisnika usluga sa područja Općine Kršan.

  3. Svi korisnici, koji su proračunska sredstva Općine Kršan koristili u 2010. godini, obvezni su uz zahtjev dostaviti i analizu izvršenja programa (sa posebnim izvješćem o svim ostvarenim prihodima i rashodima) za razdoblje siječanj - lipanj 2010. godine, kao i onim koji se očekuju do kraja godine.

  4. Podnositelji zahtjeva koji se javljaju prvi put, uz zahtjev dostavljaju kopiju akta o registraciji i broj žiro računa.

  5. Nepotpuni zahtjevi i zahtjevi koji ne budu dostavljeni u roku neće se razmatrati.

   Zahtjevi se upućuju na adresu: OPĆINA KRŠAN, Blaškovići 12, 52232 Kršan.

   

 • Foto vijesti

  2.9.2010.

  Obavijest o raspisivanju natječaja za zakup poslovnog prostora u Čepiću

   

  Temeljem Odluke Općinskog načelnika Općine Kršan od 31. kolovoza 2010. godine Općina Kršan objavljuje sljedeću

   

   

  O B A V I J E S T

   Obavještavaju se zainteresirane osobe da je sa današnjim danom na oglasnoj ploči / WEB stranici Općine Kršan, Kršan, Blaškovići 12, objavljen Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora (objekta) u vlasništvu Općine Kršan u naselju Čepić, namijenjenog za obavljanje prerađivačke industrije (proizvodnja), površine 667,79 m2, na rok zakupa od dvije godine. 

  Uvjeti za prijavu, rok prijave i ostale propozicije utvrđene su u natječaju, a usmene informacije mogu se dobiti u Općini Kršan ili putem telefona na br. 052/ 378 222, 378 225.

                       OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE KRŠAN

Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja