Novosti

 • Foto vijesti

  23.11.2020.

  Potpisan Ugovor o izgradnji infrastrukture proizvodno-poslovne zone Kršan Istok

  Danas je u prostorijama sjedišta Općine Kršan potpisan Ugovor o izgradnji infrastrukture ( prometnice i kompletna infrastruktura) proizvodno-poslovne zone Kršan Istok između Općine Kršan i tvrtke DE Conte d.o.o. koja je izabrana temeljem provedenog javnog natječaja između osam zaprimljenih ponuda.

  Radi se o prostoru ukupne površine 11 ha. Ugovorena vrijednost radova je 5.105.380,50 kn bez PDV-a odnosno 6.381.725,63 kn sa PDV-om. Radovi započinju 07.12.2020. godine, dok se završetak planira za 200 dana od uvođenja u posao, odnosno sredinom lipnja 2021.

  Podsjećamo, Vlada RH je u travnju ove godine odobrila Općini Kršan zaduživanje za izgradnju infrastrukture u Proizvodno-poslovnoj zoni Kršan Istok s Centrom za poduzetništvo.

  Prije dva mjeseca u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, ministar Darko Horvat i Općinski načelnik Valdi Runko potpisali su ugovor o darovanju nekretnina Općini Kršan, čija tržišna vrijednost iznosi 13.440.000,00 kuna.

  Marko Kontošić, direktor tvrtke DE Conte d.o.o. kazao je kako je ovo izuzetno važan infrastrukturni projekt na području Općine Kršan. „Veselimo se novom projektu, novim izazovima, te da ćemo kao i ostale projekte do sada izvršiti kvalitetno, stručno i u roku na zadovoljstvo budućih korisnika“.

  „Svrha projekta je razvoj, poboljšanje kvalitete i dostupnosti poduzetničke infrastrukture na području općine Kršan, koja će omogućiti aktivaciju neaktivnih parcela, nove poduzetničke investicije, povećanje broja poduzetnika i otvaranje novih radnih mjesta.

  Ciljevi projekta proizlaze iz prethodno navedene svrhe projekta i oni su:  infrastrukturno opremiti „Proizvodno-poslovnu zonu Kršan“, aktivirati raspoložive parcele u „Proizvodno-poslovnoj zoni Kršan“, povećati broj novih investicija i poduzetnika na području općine Kršan te povećati broj radnih mjesta na području općine Kršan, čime ujedno doprinosimo uravnoteženom regionalnom razvoju“, zaključio je načelnik Runko.

   

 • Foto vijesti

  17.11.2020.

  Objava Konačne Odluke o dodjeli stipendija

  U privitku objavljujemo Konačnu odluku o dodjeli stipendija u školskoj / studijskoj 2020./2021. godini.

  Pozivaju se studenti i učenici koji su dobili stipendije da pristupe potpisivanju Ugovora o stipendiranju od 23. do 30 studeni 2020. godine, te da sa sobom donsu na uvid osobnu iskaznicu.

  Za sve ostale informacije možete se obratiti na broj tel.: 052 / 378 - 221.

 • 16.11.2020.

  Obavijest o objavi Poziva na dostavu ponuda za nabavku usluga – Opskrbe električnom energijom na području Općine Kršan za 2021. godinu

   

              Temeljem čl. 5. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 12/17), Općina Kršan objavljuje Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za nabavku usluga – Opskrbe električnom energijom na području Općine Kršan za 2021. godinu.

                Tekst Poziva na dostavu ponuda, ponudbeni list, troškovnik sa obračunskim mjestima i pripadajuće Izjave zainteresirani subjekti mogu pogledati / preuzeti u privitku.

               Rok za dostavu ponude je 23. studeni 2020. godine.

   

 • 16.11.2020.

  Obavijest o dostavi Poziva za dostavi ponuda, vršenje stručnog nadzora, izgradnja Proizvodno poslovne zone Kršan - Istok

   

  Temeljem čl. 6. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 12/17) i Odluke KLASA: 406-01/20-02/15, URBROJ: 2144/04-01/1-20-1 od 13. studeni 2020. godine, Općinski načelnik Općine Kršan u postupku jednostavne nabave - nabava usluge vršenja Stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji Proizvodno poslovne zone Kršan – Istok (Nadzorni inženjer za građevinske radove, koji je ujedno i Glavni nadzorni inženjer) te vršenje usluga Koordinatora II zaštite na radu, Poziv za dostavu ponuda uputio je dana 16. studeni 2020. godine slijedećim osobama:

  1. društvu HOUSE d.o.o. Rijeka, Drage Šćitara 2,

  2. društvu VEMA ING d.o.o. Pićan, Most Pićan 2e,

  3. društvu NPN d.o.o. Brseč, Brseč 41,

  4. društvu PLAN PROJEKT d.o.o. Rijeka, Hahlić 27,

  5. društvu DE-KOM d.o.o. Delnice, Delnička cesta 12.

Arhiva: |<<11 12 13 14 15 16 17 1819 20> >|
Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja