Novosti

 • 30.11.2020.

  Obavijest o upućivanju Poziva za dostavu ponuda, radovi na oborinskoj odvodnji nerazvrstane ceste u naselju Čepić

   

  Temeljem čl. 6. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 12/17) i Odluke KLASA: 406-01/20-02/17, URBROJ: 2144/04-01/1-20-1 od 30. studeni 2020. godine, Općinski načelnik Općine Kršan u postupku jednostavne nabave za izvođenje radova na oborinskoj odvodnji nerazvrstane ceste u naselju Čepić, na području Općine Kršan, Poziv za dostavu ponuda uputio je slijedećim osobama:

  1. Društvu DE CONTE d.o.o. iz Labina, Pulska ul. 2

  2. Obrtu za niskogradnju i hidrogradnju ISKOPI, vl. Žarko i Darko Ilić, Žudigi 90, Potpićan

  3. Društvu TERRA KOP MEHANIZACIJA d.o.o. Kršan, Pristav 84

 • 30.11.2020.

  Objava VII. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2020. godinu.

   

  Temeljem čl. 28. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Općina Kršan objavljuje VII. Izmjene i dopune Plana nabave za 2020. godinu.

   

 • 24.11.2020.

  Webinar: Digitalna transformacija i modernizacija komunikacija ruralnog područja Općine Kršan

   

  Općina Kršan organizira online prezentaciju za stanovnike Općine Kršan na temu Digitalna transformacija i modernizacija komunikacija ruralnog područja Općine Kršan, koju će voditi Saša Kranjac, vlasnik obrta Kranjac, obrt za informatičke usluge, Azure Solutions Architect, Microsoft Most Valuable Professional, Microsoft Certified Trainer Regional Lead i izrađivač studije „Digitalna transformacija i modernizacija komunikacija ruralnog područja Općine Kršan“.

  Prezentacija će se održati online putem platforme Microsoft Teams, u četvrtak, 26. studenoga 2020., od 19 do 20 sati.

  U tijeku je izrada studije pod nazivom „Digitalna transformacija i modernizacija komunikacija ruralnog područja Općine Kršan“.  Studija je koncipirana kao studijsko-analitički dokument sa prijedlozima konkretnih tehnoloških rješenjima koji će omogućiti optimalnu digitalizaciju cijelog područja općine Kršan. Stoga će se u predmetnoj studiji analizirati kapaciteti i kvaliteta postojeće informacijsko-komunikacijske infrastrukture, poznati planovi njenog unaprjeđenja, potencijali budućeg razvoja, zatim potrebe općinske Uprave, poduzetnika i obrtnika, OPG-ova, privatnih iznajmljivača i dr., kao i stanovništva, te posjetitelja i turista.

  Proces izrade predmetne studije podrazumijeva provođenje anketnog istraživanja, održavanje barem jedne tematske radionice na kojoj će izrađivač studije istražiti stavove, očekivanja i preferencije lokalnih dionika (poduzetnika i obrtnika, poljoprivrednika, djelatnika javnih ustanova i institucija (škola, dječji vrtić, općinska Uprava i dr.), građana). Nakon izrade studije, izrađivač će zainteresiranoj javnosti prezentirati rezultate studije, te ih upoznati sa mogućnostima digitalizacije za unaprjeđenje poslovnih proces i kvalitete života na području Općine Kršan.

   Prijave se primaju do četvrtka, 26.11.2020. do 17h isključivo putem obrasca na linku: https://bit.ly/360mGtl  kako bi mogli dobiti poveznicu za sudjelovanje na on line prezentaciji.

   Anketa će biti dostupna na linku https://bit.ly/33cIn7G  do 4.12.2020.

   Izrada predmetne Studije financira se sredstvima Mjere 20 »Tehnička pomoć« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. -2020.  

 • 24.11.2020.

  Poziv za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata

   

  Sukladno članku 20. i  22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine'' broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Kršan - Administrativni tajnik/ca u Odsjeku za općinsku samoupravu i upravu, opće i pravne poslove Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kršan, 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme od 6 mjeseci radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao, objavljuje na WEB stranici Općine Kršan / oglasnoj ploči Općine Kršan Poziv za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata.

Arhiva: |<<11 12 13 14 15 16 1718 19 20> >|
Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja