Novosti

 • 3.12.2020.

  Obavijest o upućivanju Poziva za dostavu ponuda, izrada Glavnog projekta (Faza I. i Faza II.)za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), 2.b skupine – pristupna

   

  Temeljem čl. 6. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 12/17) i Odluke KLASA: 406-01/20-02/18, URBROJ: 2144/04-01/1-20-1 od 01. prosinca 2020. godine, Općinski načelnik Općine Kršan u postupku jednostavne nabave - nabava usluge – izrada Glavnog projekta (FAZA I. i FAZA II.) za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), 2.b skupine – pristupna prometnica u naselju Jurasi, na području Općine Kršan, Poziv za dostavu ponuda uputio je dana 02. prosinca 2020. godine slijedećim osobama:

   1. društvu VEMA - ING d.o.o., Most Pićan 2e, Pićan

  2. društvu  ING Projekt d.o.o., I. Dončevića 18, Rijeka

  3. društvu SEACON d.o.o., Vukovarska 28, Rijeka

 • 2.12.2020.

  Anketno istraživanje: Digitalna transformacija i modernizacija komunikacija ruralnog područja Općine Kršan

   

  U tijeku je izrada studije pod nazivom „Digitalna transformacija i modernizacija komunikacija ruralnog područja Općine Kršan“.  Studija je koncipirana kao studijsko-analitički dokument sa prijedlozima konkretnih tehnoloških rješenjima koji će omogućiti optimalnu digitalizaciju cijelog područja općine Kršan. Stoga će se u predmetnoj studiji analizirati kapaciteti i kvaliteta postojeće informacijsko-komunikacijske infrastrukture, poznati planovi njenog unaprjeđenja, potencijali budućeg razvoja, zatim potrebe općinske Uprave, poduzetnika i obrtnika, OPG-ova, privatnih iznajmljivača i dr., kao i stanovništva, te posjetitelja i turista.

  Kako bismo doznati što možemo unaprijediti u našoj zajednici provodimo anketno istraživanje koje je dostupno na linku https://bit.ly/33cIn7G  do ponedjeljka 7.12.2020.

  Sudjelovanje u anketnom istraživanju je u anonimno i dobrovoljno.

  Izrada predmetne Studije financira se sredstvima Mjere 20 »Tehnička pomoć« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. -2020.  

 • 2.12.2020.

  OBAVIJEST - radovi na ultrabrzoj širokopojasnoj optičkoj infrastrukturi

   

  Obavještavamo sve građane na području općine Kršan da su započeli radovi na izgradnji optičke pristupne mreže na modelu „Fibre To The Home“ – FTTH (svjetlovod do kuće) za sve potencijalne korisnike na području obuhvata projekta.

  Da bi ubrzali i pojednostavili gradnju i dosegli zadani rokovi završetka gradnje NGA mreže, RUNE Crow d.o.o. koristiti će svu raspoloživu postojeću infrastrukturu poput distributivne telekomunikacijske kanalizacije u vlasništvu HT-a, HEP-a, Odašiljača i veza ili komunalnih društva, stupova električne NN mreže ili rasvjetnih stupova koliko je to maksimalno moguće u skladu sa pravnim i tehničkim normama, vodeći se pritom Zakonom o mjerama za smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina.

  Na dijelovima koji nisu pokriveni odgovarajućom postojećom infrastrukturom, RUNE će izgraditi nedostajeće dijelove u na način da će:

  ·         postaviti nove stupove koji služe za produljenje postojeće trase ili montažu razvodnih ormariće

  ·         uvući potrebne mikrocijevi u postojeću cijevnu infrastrukturu i upuhati optički kabel

  ·         postaviti ormariće uz stupove NN mreže ili na novo postavljene stupove radi omogućavanja spajanja krajnjih korisnika na mrežu,

  ·         izvesti minimalne prekope od postojeće trase do mjesta postavljanja stupa ili ormarića.

  Ponosni smo na činjenicu da je krenula realizacija jednog tako važnog i inovativnog projekta koji će građanima omogućiti spajanje na ultrabrzu širokopojasnu optičku infrastrukturu odnosno mrežu najnovije generacije koja će dostizati brzine veće i od 1Gbps. Važno je naglasiti da se radi o infrastrukturi otvorenog tipa koju mogu koristiti svi operatori koji to žele pod jednakim uvjetima, te koja će građanima omogućiti odabir operatora koji im kvalitetom i cijenom usluge najviše odgovara.

   Zbog svega navedenog, molimo sve za strpljenje a RUNE će se potruditi da realizacija bude što brža i da što manje utječe na odvijanje prometa.

   U slučaju da postoje neki problemi u samoj realizaciji, molimo da kontaktirate stručne službe Općine Kršan koje će zajedno sa našim izvođačima pokušati naći rješenje nastalih problema.

   Zahvaljujemo na razumijevanju.

   RUNE-Crow d.o.o.

 • 30.11.2020.

  Obavijest o upućivanju Poziva za dostavu ponude, radovi na proširenju javne rasvjete u naselju Vozilići

   

  Temeljem čl. 6. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 12/17) i Odluke KLASA: 406-01/20-02/16, URBROJ: 2144/04-01/1-20-1 od 30. studeni 2020. godine, Općinski načelnik Općine Kršan u postupku jednostavne nabave za izvođenje radova na proširenju javne rasvjete u naselju Vozilići, na području Općine Kršan, Poziv za dostavu ponuda uputio je slijedećim osobama:

  1. Društvu OMNITECH SYSTEMS d.o.o. Labin, Rudarska 7

  2. Društvu EL.C. ELECTRON d.o.o. Kršan, Pristav 38

  3. Društvu TECMON d.o.o. Kršan, Kršan 44 A

Arhiva: |<<11 12 13 14 15 1617 18 19 20> >|
Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja