Novosti

 • 24.12.2020.

  OBAVIJEST zainteresiranim osobama sa područja Općine Kršan za priključenje na pristupnu mrežu (ultrabrza širokopojasna svjetlovodne infrastruktura – brzi Internet)

  Obavještavamo zainteresirane osobe sa područja Općine Kršan da su u tijeku aktivnosti na provedbi RUNE projekta. 

  Rural Network Project (RUNE) je projekt kojeg na području Republike Hrvatske provodi RUNE Crow telekomunikacijska infrastruktura d.o.o. a pokrenut je s ciljem osiguranja ultrabrze širokopojasne svjetlovodne infrastrukture za korisnike u ruralnim područjima Hrvatske (Primorsko-goranska i Istarska županija) i Slovenije. Sa izgradnjom na područjima koja trenutno nisu pokrivena svjetlovodnom infrastrukturom, RUNE će pomoći jedinicama lokalne samouprave (JLS) u dostizanju ciljeva Digitalne agende za Europu 2020, kroz osiguravanje povezivanja na novu svjetlovodnu pristupnu mrežu koja će omogućiti brzine veće od 1 Gbps. RUNE je prvi i u ovom trenutku jedini međunarodni projekt na nivou Europe kojim se povezuje teritorij više zemalja članica putem ultra-brze širokopojasne infrastrukture.

  RUNE gradi pristupnu mrežu na modelu „Fibre To The Home“ – FTTH (svjetlovod do kuće) za sve potencijalne korisnike na području obuhvata projekta.

  Projekt RUNE financiran je u cjelosti od strane CEBF fonda te od Općine Kršan ne potražuje nikakva financijska sredstva.

  Svi oni koji žele priključak,  u nastavku je obrazac zahtjeva za ukopčavanje kojega se ispunjava  i šalje na adresu elektronske pošte gorana@mot.com.hr

   

  Svi pristigli zahtjevi koji su dostavljeni IMAJU OBVEZU sklopiti Ugovor o gradnji i Ugovor sa operaterom usluge koji se nalaze u mreži RUNE najkasnije u roku od 90 dana od dana izrade priključka sukladno Ugovoru o gradnji.

  U obzir za proširenje obuhvata uzeti će se sva naselja s potencijalom od deset i više adresa a minimalan broj zahtjeva mora biti najmanje 50% ukupnih adresa.

  Cijena izrade kućnog priključka iznosi 750,00 kuna jednokratno (PDV uključen u cijenu),  a koja cijena ujedno predstavlja i ukupnu cijenu priključka koju plaća korisnik!

   

  Za priključke koristiti će se postojeća infrastruktura te nisu potrebni nikakvi dodatni radovi na iskopu kanala odnosno postavljanju optičkih kabela i slično.

  Gradnja jedne ovako zahtjevne mreže, u tehničkom i financijskom smislu, u konačnici će i stanovnicima ruralnih područja omogućiti korištenje pametnih usluga koje mogu olakšati život ali samo ako ih podržava kvalitetna širokopojasna svjetlovodna infrastruktura. Pozivamo sve stanovnike da iskoriste blagodati širokopojasne infrastrukture i otkrijte čari brzine svjetlosti spajanjem na optički kabel koji će surfanje, preuzimanje, igranje igara, gledanje televizije i slušanje glazbe učiniti brzim, pouzdanim i kvalitetnim!

  U slučaju eventualnih pitanja i potrebnih pojašnjenja, slobodno kontaktirajte Goranu Vlastelin na gorana@mot.com.hr ili na mob: 091 7869 407.

  Za RUNE projekt:

  Saša Ukić, direktor

 • 24.12.2020.

  Objava IX. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2020.g.

   

  Temeljem čl. 28. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Općina Kršan objavljuje VIII. Izmjene i dopune Plana nabave za 2020. godinu.

 • Foto vijesti

  21.12.2020.

  Objava Obavijesti Stožera civilne zaštite Istarske županije o početku izdavanja Propusnica za nužna kretanja između županija

   

  Obavještavamo građane da tijekom današnjeg dana Stožer civilne zaštite Istarske županije ustrojava dio sustava za ePropusnice, za one građane koji imaju nužnu potrebu kretanja između županija unutar Republike Hrvatske – a nemaju Internet.

  Za sada možete izraditi Propusnicu putem sustava ePropusnica:

  Sustav „e-Propusnice“ javno je dostupan na sljedećoj adresi: https://epropusnice.gov.hr  ili možete poslati zahtjev na propusnice@istra-istria.hr

   također, tijekom dana će se ustrojiti za te potrebe telefonska linija s brojem 052352112

   Dolazak osobno, moguć je isključivo uz prethodni dogovor telefonom sa Stožerom civilne zaštite Istarke županije.

   

 • 17.12.2020.

  Objava Poziva za dostavu ponuda, za izvođenje građevinskih radova na izgradnji vodovodnog priključka proizvodno - poslovne zone Kršan – Istok

  Temeljem čl. 6. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 12/17) i Odluke KLASA: 406-01/20-02/21, URBROJ: 2144/04-01/1-20-1 od 17. prosinca 2020. godine, Općinski načelnik Općine Kršan u postupku jednostavne nabave za izvođenje građevinskih radova na izgradnji vodovodnog priključka proizvodno - poslovne zone Kršan – Istok, na području Općine Kršan, Poziv za dostavu ponuda dana 17. prosinca 2020. godine uputio je slijedećim osobama:

   1. Obrtu za niskogradnju i hidrogradnju ISKOPI, vl. Žarko i Darko Ilić, Žudigi 90, Potpićan,

  2. Obrtu za iskope i održavanje javnih površina CARIĆ COP Kršan, vl. Elvin Carić, Čambarelići 3

  3. Društvu TERRA KOP MEHANIZACIJA d.o.o. Kršan, Pristav 84.

   

Arhiva: |<<11 12 1314 15 16 17 18 19 20> >|
Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja