Novosti

 • Foto vijesti

  4.11.2022.

  Obavijest o postavljanju mobilnog reciklažnog dvorišta na području Općine Kršan

   

  Kako su sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom (''Narodne novine'' 84/21), Jedinice lokalne samouprave dužne osigurati mogućnost prikupljanja problematičnog otpada, otpadnog metala, stakla, plastike, tekstila, krupnog (glomaznog) otpada, električne i elektronične opreme, Općina Kršan izvršiti će postavljanje mobilnog reciklažnog dvorišta, izmjenično na devet (9) lokacija prema rasporedu u prilogu.

  Radno vrijeme je od 9,00 do 16,00 sati, a za građane je predaja otpada besplatna.

  Nedjeljom i praznikom je zatvoreno.

  Dopušteno je odložiti krupni otpad iz kućanstva, veće komade plastike i kartona, namještaj, kućanske uređaje, zrcala, stakla, žarulje, otpadna ulja, stare baterije, gume, opasne ambalaže i sl., a snalaženje će olakšavati dežurni radnik 1. MAJ-a.

  U prilogu je raspored lokacija i termina mobilnog reciklažnog dvorišta.
 • 2.11.2022.

  Edukacija o kružnom gospodarstvu u praksi

   

  Općina Kršan organizira edukaciju pod nazivom „Kružno gospodarstvo u praksi“ koja je namijenjena zainteresiranim fizičkim i pravnim osobama sa područja Općine Kršan. Edukacija će se održati u ponedjeljak, 7. studenog u Općinskoj vijećnici u Kršanu s početkom u 18 sati.

  Kružno gospodarstvo, ambalaža i ambalažni otpad, jednokratna plastika, biootpad i kako gospodariti s njime, dobri primjeri iz prakse samo su neke od tema o kojima će se govoriti na edukaciji. Edukacija je besplatna za sudionike.

  Prijavu za sudjelovanje na edukaciji moguće je izvršiti putem on-line obrasca: https://forms.gle/r9JUon1fmHK4n7iR9  , najkasnije do ponedjeljka, 7. studenog do 14 sati.

  Voditeljica edukacije je dr.sc. Aleksandra Anić Vučinić iz tvrtke AAVA Savjetovanje.

   

 • 21.10.2022.

  Savjetovanje s javnošću o NACRTU Prijedloga Odluke o socijalnoj skrbi Općine Kršan

   

  Temeljem članka 11, stavka 1. Zakona o pristupu informacijama (NN 25/13., 85/15. i 89/20.) Jedinstveni upravni odjel objavljuje savjetovanje s javnošću o NACRTU Prijedloga Odluke o socijalnoj skrbi.

   

   

  Savjetovanje je otvoreno od 21. listopada do 14. studenoga 2022.

   

   

  NAPOMENA: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

   

 • 19.10.2022.

  Obavijest o upućivanju Poziva za dostavu ponuda, Izvođenje radova na konstruktivnoj sanaciji zgrade na k.č. 23/zgr u k.o. Plomin - I faza

   

  Temeljem čl. 6. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 4/21) i Odluke KLASA: 406-03/22-01/25, URBROJ: 2163-22-01/1-22-1 od 18. listopada 2022. godine,

  Općinski načelnik Općine Kršan u postupku jednostavne nabave - Izvođenje radova na konstruktivnoj sanaciji zgrade na k.č. 23/zgr u k.o. Plomin -  I faza, dana 19. listopada 2022.

  uputio je Poziv za dostavu ponuda slijedećim gospodarskim subjektima:

  1. MACUKA d.o.o., Videti 121f, 52 404 Sv. Petar u Šumi, OIB: 00645636377

  2. CITADELA d.o.o., Ružić selo 151, 51 226 Hreljin, OIB: 76029272539

  3. KAPITEL d.o.o., 9. rujan 6, 52 341 Žminj; OIB: 45821273643

   

   Napomena: Izvođenje radova sufinancira se sredstvima Ministarstva medija i kulture Republike Hrvatske.

   

  Objavljeno na službenoj web stranici/oglasnoj ploči Općine Kršan dana 19. listopada 2022.

          

Arhiva: |<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10> >|
Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja