Novosti

 • Foto vijesti

  1.2.2023.

  Objava prpračunskog vodiča za građane 2023.g.

   

  U privitku objavljujemo Proračun u malom Općine Kršan za 2023.g.

   

 • 31.1.2023.

  Obavijest o upućivanju Poziva za dostavu ponuda, održavanje javne rasvjete – redovno održavanje javne rasvjete na području Općine Kršan

   

  Temeljem čl. 6. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 14/22)  i  Odluke,  KLASA: 406-03/23-01/01, URBROJ: 2163-22-01/1-23-1 od 30. siječnja 2023. godine, Općinski načelnik Općine Kršan u postupku jednostavne nabave – , dana 31. siječnja 2023. godine uputio je Poziv na dostavu ponuda slijedećim gospodarskim subjektima:

  1. Društvu OMNITECH SYSTEMS d.o.o. Labin, Rudarska 7, 52220 Labin,

  2. Društvu EL.C.ELECTRON d.o.o., Pristav 38, 52232 Kršan,   

  3. Društvu TECMON d.o.o., Kršan 44A, 52232 Kršan

   

 • Foto vijesti

  30.1.2023.

  Potvrde za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kršan

   

  Ministarstvo poljoprivrede dana 11. svibnja 2022. godine dostavilo je Preporuku za rad Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u vezi s evidentiranjem uporabe zemljišta u ARKOD sustav prema odredbama Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta.

  Sukladno točci 5. Preporuke, Općina Kršan može poljoprivrednicima kojima je istekao Ugovor o privremenom korištenju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kršan izdati Potvrdu o korištenju poljoprivrednog zemljišta.

  Općina Kršan izdaje Potvrdu na temelju uredno podnesenog Zahtjeva, a obrazac istog se nalazi u nastavku, kao i obrasci odgovarajućih izjava koje se prilažu zahtjevu.

   

 • 27.1.2023.

  Obavijest o upućivanju Poziva za dostavu ponuda, nabava usluge – Izrada Strategije zelene urbane obnove Općine Kršan

   

  Temeljem čl. 6. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 14/22) i Odluke: KLASA: 406-03/23-01/2, URBROJ: 2163-22-01/1-23-1 od 27. siječnja 2023. godine, Općinski načelnik Općine Kršan u postupku jednostavne nabave   Nabava usluge –  Izrada Strategije zelene urbane obnove Općine Kršan dana 27. siječnja 2023. godine uputio je Poziv za dostavu ponuda slijedećim osobama:

  1. 3E PROJEKTI d.o.o., Preradovićeva ulica 40, 10 000 Zagreb

  2. STARUM d.o.o., Rovinjska 22, 52100 Pula

  3. TRIGRID d.o.o., Ulica kneza Domagoja 14, 10000 Zagreb.

Arhiva: |<12 3 4 5 6 7 8 9 10> >|
Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja