Novosti

10.4.2015.

Obavijest o izradi UPU Stare staze

 

Na temelju članka 88. Zakona o prostornom uređenju (''Narodne Novine'' br. 153/13) Općina Kršan, putem Jedinstvenog upravnog odjela, Odsjeka za urbanizam, graditeljstvo i komunalne poslove, objavljuje:

 

O B A V I J E S T

o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Stare staze

               

                Temeljem Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Stare staze (Službeno glasilo Općine Kršan br. 06/15.) započela je izrada Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Stare staze.

             Detaljne informacije o tijeku izrade Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Stare staze mogu se dobiti u Općini Kršan, Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za urbanizam, graditeljstvo i komunalne poslove Blaškovići 12, Kršan, na telefon: 052/378 222 i na ovoj službenoj mrežnoj stranici Općine Kršan.

Kalendar događanja