Novosti

16.7.2014.

Objava obrasca Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja

Foto vijesti

 

Sukladno članku 21. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11, 83/13, 143/13, 13/14) i članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13) u nastavku se daje pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja počevši od 01. siječnja 2009. godine.

Kalendar događanja