Novosti

3.2.2023.

Obavijest, Izmjene i dopune projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju zgrade dječjeg vrtića u Potpićnu - mjere postizanje energetske učinkovitosti - glavni projekt

Temeljem čl. 6. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 14/22) i Odluke KLASA: 406-03/23-01/05, URBROJ: 2163-22-01/1-23-1 od 3. veljače 2023. godine, Općinski načelnik Općine Kršan u postupku jednostavne nabave   Nabava usluge –  Izmjene i dopune projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju zgrade dječjeg vrtića u Potpićnu - mjere postizanje energetske učinkovitosti - glavni projekt dana 3. veljače 2023. godine uputio je Poziv za dostavu ponuda slijedećim osobama:

1.  AZ INŽINJERING d.o.o., ul. Ivana Ćikovića Belog 2, 51 000 Rijeka

2. PANGOS d.o.o., Balde Fućka 31b, 51 000 Rijeka

3. PIRANESI j.d.o.o., Trinajstići 71 a, 51 215 Kastav.

Kalendar događanja