Novosti

2.2.2023.

Obavijest o objavi dostave Poziva na dostavu ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti - održavanje nerazvrstanih cesta – sigurnost na cesti, vertikalna i horizontalna signalizacija

 

Temeljem čl. 6. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 14/22) i Odluke, KLASA: 406-03/23-01/03, URBROJ: 2163-22-01/1-23-1 od 2. veljače 2023. godine, općinski načelnik Općine Kršan uputio je dana 2. veljače 2023. godine Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za obavljanje komunalne djelatnosti - održavanje nerazvrstanih cesta – sigurnost na cesti, vertikalna i horizontalna signalizacija na području Općine Kršan, slijedećim gospodarskim subjektima:

1. LIČILAC, d. o. o., Dukićeva ulica 29/F, 52100 Pula,

2. Signal Promet, d. o. o., Rudeški ogranak 6, 10000 Zagreb,

3. Crtorad signalizacija, d. o. o., Varaždinska ulica odvojak III/I, 42000 Varaždin.

 

Kalendar događanja