Novosti

27.1.2023.

Javni poziv za sufinanciranje programa, projekata, aktivnosti i manifestacija koje provode udruge na području Općine Kršan za 2023.

Foto vijesti

 

 

Općina Kršan dana 27. siječnja 2023. objavljuje Javni natječaj za sufinanciranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Kršan za 2023.

 

Rok za podnošenje prijava je 6. ožujka 2023.

 

Cjelokupna dokumentacija za provedbu natječaja nalazi se u prilogu ove obavijesti.

 

Prijave se mogu poslati :

- putem e-maila: potpore@krsan.hr ,

- predati osobno u pisarnicu Jedinstvenog upravnog odjela svakim radnim danom u redovno radno vrijeme na adresi Općina KršanBlaškovići 12, 52232 Kršan, s naznakom „JAVNI POZIV za financiranje programa, projekata, aktivnosti i manifestacija koje provode udruge, sredstvima iz Proračuna Općine Kršan za 2023. – ne otvarati“,

- ili poslati preporučenom poštom na adresu Općina Kršan, Blaškovići 12, 52232 Kršan, s naznakom „JAVNI POZIV za financiranje programa, projekata, aktivnosti i manifestacija koje provode udruge, sredstvima iz Proračuna Općine Kršan za 2023.– ne otvarati

 

Napomena: Prijedlozi programa koji ne budu predani s potpunim podacima, prijedlozi koji se ne dostave u navedenom roku, nisu unutar područja djelatnosti raspisanih Javnim pozivom, odnosno ne udovolje navedenim uvjetima neće se razmatrati niti uvrstiti u Program javnih potreba Općine Kršan za 2023.

Kalendar događanja