Novosti

18.1.2023.

Čak 100.000,00 kn potpore poljoprivrednicima

Foto vijesti

 

Općina Kršan, kao mjeru potpore poljoprivrednom sektoru, u svrhu ublažavanja štete uzrokovane ekstremnom sušom tijekom ljetnih mjeseci 2022 godine, isplatila je subvenciju u ukupnoj visini od 100.000,00 kn, koji je poljoprivrednicima raspodijeljena razmjerno visini iznosa uplaćenog zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH.

 22. rujna 2022. godine Župan Istarske županije donio je Odluku o proglašenju prirodne nepogode – suša na području Općine Kršan nakon čega je Općina Kršan unutar propisanog roka podnesla Prvo priopćenje prema Istarskoj županiji u kojem su prema prvim procjenama procijenila pričinjena šteta u iznosu 6.299.471,00 kn, te konačni obračun šteta od prirodne nepogode na obrtnim sredstvima iznosio je 4.565.806,12 kn.

 Prema dostupnim informacijama Ministarstva poljoprivrede do 1.1.2023. godine, u okviru Programa potpore poljoprivrednim proizvođačima za ublažavanje štete od suše, isplaćeno je prvih 33 milijuna kuna, a riječ je o potpori koja se odnosi na štetu na prinosima kukuruza, soje, suncokreta, šećerne repe, duhana, voća i povrća u 2022. godini. Ukupna vrijednost Programa iznosi 100 milijuna kuna, a preostali iznos korisnicima potpore bit će isplaćen u 2023. godini, po provedenoj konačnoj obradi podataka iz Registra šteta od prirodnih nepogoda.   

 Na području Općine Kršan prijavljena je šteta na preko 33 ha pšenice, 87 ha ječma, 11 ha zobi, 65 ha tritikale, 78 ha TDS i DTS, preko 388 ha lucerne, 181 ha pašnjaka, 52 ha livade, 66 ha oraha i ostalog voća i povrća, te preko 329 ha kukuruza, što prema Programu potpore poljoprivrednim proizvođačima za ublažavanje štete od suše iznosi 2% isplate svakom korisniku koji je imao 60 % i više prinosa kukuruza, soje, suncokreta, šećerne repe, duhana, voća i povrća.

 

Kalendar događanja