Novosti

24.6.2022.

Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu Javnih priznanja Općine Kršan – izbor Počasnog građanina i za dodjelu Godišnje Nagrade Općine Kršan

Foto vijesti

 

Obavještavaju se potencijalni podnositelji prijedloga da se raspisuje

 

 Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu Javnih priznanja Općine Kršan – izbor Počasnog građanina i za dodjelu Godišnje Nagrade Općine Kršan

 

Godišnja nagrada Općine Kršan javno je priznanje koje se dodjeljuje fizičkim i pravnim osobama – građanima Republike Hrvatske ili druge države, za izuzetna postignuća i doprinos od osobitog značaja za Općinu Kršan.

           Kao Počasni građanin Općine Kršan može se odabrati osobu – građanina Republike Hrvatske ili druge države koja je osobito zaslužna za napredak i promociju ugleda Općine Kršan u Republici Hrvatskoj i izvan granica Republike Hrvatske.

           Prijedlog za proglašenje osobe za Počasnog građanina i za dodjelu Godišnje nagrade Općine Kršan mogu dati:

 ·        Najmanje petorica (1/3) vijećnika Općinskog vijeća Općine Kršan

·         Radna tijela Općinskog vijeća

·         Općinski načelnik Općine Kršan

·         Mjesni odbori

·         Poduzeća i drugi gospodarski subjekti

·         Ustanove i organizacije

·     Državni organi, političke i druge društvene organizacije, te udruženja građana, odnosno sve registrirane Udruge s područja Općine Kršan.

Prijedlozi trebaju biti obrazloženi, a po potrebi popraćeni određenom dokumentacijom radi valjanog odlučivanja, te podneseni u roku 7 dana od dana upućivanja, odnosno do 01. srpnja 2022.g. – objave Javnog poziva ovlaštenog predlagačima.

Prijedlozi se dostavljaju u pismenoj formi Komisiji za dodjelu javnih priznanja Općine Kršan. Odluku o dodjeli javnih priznanja Općine Kršan donosi Općinsko vijeće na prijedlog Komisije. Javna priznanja uručiti će Općinski načelnik na svečanoj sjednici Općinskog vijeća povodom Dana Općine Kršan.

 

OPĆINA KRŠAN, KOMISIJA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE KRŠAN

Kalendar događanja