Novosti

25.3.2022.

Objava Izvješća o javnoj raspravi o Prijedlogu VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan

 

Temeljem članka 102. stavak (2) Zakona o prostornom uređenju (''Narodne Novine'' br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) objavljujemo Izvješće o javnoj raspravi o Prijedlogu VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan.

Kalendar događanja