Novosti

24.3.2022.

Objava I. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2022. godinu.

 

 Temeljem čl. 28. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Općina Kršan objavljuje I. Izmjene i dopune Plana nabave za 2022. godinu.

 

Kalendar događanja