Novosti

15.1.2021.

Provođenje anketnog istraživanja za potrebe izrade Strategije energetskog razvoja Općine Kršan-u

Jedan od ključnih ciljeva razvoja EU i Republike Hrvatske u narednom razdoblju je prelazak na niskougljično gospodarstvo u svim sektorima, kroz smanjenje emisija stakleničkih plinova. Korištenje obnovljivih izvora energije i povećanje energetske učinkovitosti predstavljaju skup mjera koji izravno utječu na smanjenje emisije stakleničkih plinova, te ostvarenje energetskih, klimatskih i okolišnih ciljeva na svim razinama planiranja. Općinu Kršan karakteriziraju brojne energetske specifičnosti, među kojima su najvažnije:

u prostoru općine Kršan smještena je termoelektrana na ugljen, TE Plomin, u narednom razdoblju planira se izgradnja elektrane na sunčevu energiju.

 Energetske specifičnosti u izravnoj su korelaciji sa ekonomskim i socio-ekonomskim značajkama ovog prostora (izravno i neizravno).

 U tu svrhu, Općina Kršan izrađuje dokument „Strategiju energetskog razvoja Općine Kršan“. Cilj izrade predmetnog dokumenta je ne samo definirati energetske potrebe Općine Kršan i mjere za njihovo ostvarenje, sukladno EU i nacionalnim politikama, nego strateški sagledati energetske potencijale i mogućnosti Općine Kršan, predložiti konkretne primjenjive mjere i aktivnosti,  kako bi se ublažili očekivani negativni učinci spomenutih politika.

 Radi dobivanja podataka i informacija na temelju kojih će se izraditi i predložiti mjere za Općinu Kršan koje će poticati energetsku učinkovitost, primjenu obnovljivih izvora energije, ekološki prihvatljiv promet i ostalo što će utjecati na smanjenje emisija CO2 te omogućiti energetski razvoj Općine, molimo Vas da ispunite anketni upitnik u prilogu (za poduzetnike i za kućanstva).

Poduzetnici - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSez_04aJBwd9Irs5Wyljz-O9M_LcVgppB9PNnbz58VlQjUl-Q/viewform?usp=sf_link

Kućanstva - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNORGmOzChXBee9_90V9ES7mbkWCHALLIG-4zgE01O_kTnwg/viewform?usp=sf_link

Anketni obrasci biti će otvoreni za ispunjavanje do petka, 29.1.2021. do kraja dana.

Kalendar događanja