Novosti

16.11.2020.

Obavijest o dostavi Poziva za dostavi ponuda, vršenje stručnog nadzora, izgradnja Proizvodno poslovne zone Kršan - Istok

 

Temeljem čl. 6. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 12/17) i Odluke KLASA: 406-01/20-02/15, URBROJ: 2144/04-01/1-20-1 od 13. studeni 2020. godine, Općinski načelnik Općine Kršan u postupku jednostavne nabave - nabava usluge vršenja Stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji Proizvodno poslovne zone Kršan – Istok (Nadzorni inženjer za građevinske radove, koji je ujedno i Glavni nadzorni inženjer) te vršenje usluga Koordinatora II zaštite na radu, Poziv za dostavu ponuda uputio je dana 16. studeni 2020. godine slijedećim osobama:

1. društvu HOUSE d.o.o. Rijeka, Drage Šćitara 2,

2. društvu VEMA ING d.o.o. Pićan, Most Pićan 2e,

3. društvu NPN d.o.o. Brseč, Brseč 41,

4. društvu PLAN PROJEKT d.o.o. Rijeka, Hahlić 27,

5. društvu DE-KOM d.o.o. Delnice, Delnička cesta 12.

Kalendar događanja