Novosti

3.8.2020.

Objava Registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

 

Općina Kršan objavljuje Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma ažuriranih na dan 03.08.2020. godine.

 

Kalendar događanja