Novosti

13.7.2020.

Savjetovanje s javnošću, Nacrt prijedloga Odluke o dopuni Odluke o korištenju javnih i drugih površina na području Općine Kršan

 

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13. i 85/15) Općina Kršan objavljuje savjetovanje s javnošću o Nacrtu Prijedloga Odluke o dopuni Odluke o korištenju javnih i drugih površina na području Općine Kršan

Internetsko savjetovanje s javnošću provest će se u trajanju od 13.07.2020. do 23.07.2020. godine do 15.00 sati.

Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

Za dostavu prijedloga i mišljenja koristi se isključivo priloženi obrazac. Popunjeni obrazac s prilogom dostavlja se do zaključno 23. 07. 2020. godine do 15.00 sati na adresu: Općina Kršan, 52232 Kršan, Blaškovići 12 ili na adresu elektroničke pošte: opcina-krsan@pu.t-com.hr .

Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko napisani, uz jasno navođenje dijela prijedloga Nacrt Prijedloga Odluke o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi na području Općine Kršan na kojeg se odnose, te biti dostavljeni u gore navedenom roku. Po završetku Savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će pregledani i razmotreni te će se o istim sastaviti Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima koje će biti objavljeno na web stranici Općine Kršan:  www.krsan.hr.

Na temelju predloženog teksta Nacrta Prijedloga Odluke o dopuni Odluke o korištenju javnih i drugih površina na području Općine Kršan i prihvaćenih prijedloga, primjedbi i mišljenja javnosti ukoliko ih bude bilo te ukoliko su ista zakonita i stručno utemeljena izraditi će se Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o korištenju javnih i drugih površina na području Općine Kršan.

Anonimni, uvrjedljivi, neobrazloženi i ostali neprikladni Prijedlozi neće biti uzeti u obzir.

Kalendar događanja