Novosti

26.6.2020.

Početak provedbe projekta RUNE na području Općina Kršan, Gračišće, Pićan i Sveta Nedelja

Foto vijesti

 

Današnjim postavljanjem telekomunikacijske centrale na području Općine Kršan, ostvaren je preduvjet za početak izgradnje širokopjasnog Interneta na području Općina Kršan, Gračišće, Pićan i Sveta Nedelja u sklopu projekta RUNE. Naime, tvrtka RUNE Crow d.o.o. koja provodi projekt u Republici Hrvatskoj montirala je telekomunikacijsku centralu koja je ishodišna točka mreže optičkih kabela koji će pokriti područje već spomenutih općina. 

Saša Ukić, direktor tvrtke RUNE Crow d.o.o. za izgradnju telekomunikacijske infrastrukture i Načelnik Općine Kršan Valdi Runko izražavaju zadovoljstvo činjenicom da kreće realizacija jednog tako važnog i inovativnog projekta koji će građanima omogućiti spajanje na ultrabrzu širokopojasnu optičku infrastrukturu odnosno mrežu najnovije generacije koja će dostizati brzine veće i od 1Gbps. Sama realizacija projekta će teći u nekoliko faza od kojih je prva montaža već spomenute telekomunikacijske centrale, nakon čega slijedi izgradnja nove optičke mreže. Sama izgradnja optičke mreže će se odvijati u 2 faze: po postojećoj infrastrukturi te u drugoj fazi po novoj infrastrukturi za koju je potrebno prethodno ishoditi građevinsku dozvolu za izvođenje radova. Završetak radova prve faze planiran je do kraja 2020. godine. 

Optička mreža će na području navedenih općina obuhvatiti oko 2050 adresa. Važno je naglasiti da se radi o infrastrukturi otvorenog tipa koju mogu koristiti svi operatori koji to žele pod jednakim uvjetima, te koja će građanima omogućiti odabir operatora koji im kvalitetom i cijenom usluge najviše odgovara.

Više informacija o projektu moguće je naći na i na web adresi www.ruralnetwork.eu

Kalendar događanja