Novosti

18.6.2020.

Objava Potiva za dostavu ponuda, Rekonstrukcija i prenamjena stambene građevine u Plominu

Temeljem čl. 6. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 12/17) i Odluke KLASA: 406-01/20-02/10, URBROJ: 2144/04-01/1-20-1 od 18. lipnja 2020. godine, Općinski načelnik Općine Kršan u postupku jednostavne nabave - nabava usluge – izrada projektno-tehničke dokumentacije za projekt „Rekonstrukcija i prenamjena stambene građevine u Plominu“ , Poziv za dostavu ponuda uputio je slijedećim osobama:

1. VEMA ING d.o.o., Most Pićan 2e, 52 332 Pićan

2. ARTITURA – Ured ovlaštene arhitektice Natali Zuliani, mag.ing.arch., Zelenice 7, 52 220 Labin

3. KORA STUDIO, vl. Alberta Nikolov, mag. ing.arch., G. Tartinija 12, 52 210 Rovinj

Kalendar događanja