Novosti

17.6.2020.

Objava natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Kršan

Temeljem Odluke Općinskog vijeća OPćine Kršan od 01. lipnja 2020. godine objavljujemo Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Kršan u k.o. Plomin, Kožljak, Letaj i Kršan.

Posljednji dan prijave na natječaj je 25. lipnja 2020. godine.

Kalendar događanja