Novosti

2.6.2020.

Obavijest o objavi Poziva na dostavu ponuda za Izvođenje radova na Održavanju odvodnje oborinskih voda u naselju Potpićan, na području Općine Kršan

 

Temeljem čl. 6. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 12/17) i svoje Odluke, KLASA: 406-01/20-02/8, URBROJ: 2144/04-01/1-20-1 od 02. lipnja 2020. godine, Općinski načelnik Općine Kršan uputio je Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za Izvođenje radova na Održavanju odvodnje oborinskih voda u naselju Potpićan, na području Općine Kršan, slijedećim gospodarskim subjektima:

- Društvu LINOGRAD t.m.e.k. d.o.o. Labin, Poslovna zona Vinež 606,

- Društvu DE CONTE d.o.o. Labin, Pulska 2,

- Društvu TERRA KOP MEHANIZACIJA d.o.o. Kršan, Pristav 84.

 

Objavljeno na web stanici Općine Kršan 02. lipnja 2020. godine.

Kalendar događanja