Novosti

2.3.2020.

Objava Odluke o poništenju Javnog natječaja za prijam u službu u JUO OK - Viši stručni suradnik - komunalni redar

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kršan dana 28. veljače 2020. godine donosi Odluku o poništenju Javnog natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Kršan, Odsjek za urbanizam, graditeljstvo i komunalne poslove na radno mjesto Viši stručni suradnik - komunalni redar, koja se nalazi u privitku.

Kalendar događanja