Novosti

25.2.2020.

Objava I. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2020. godinu.

Temeljem čl. 28. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Općina Kršan objavljuje I. Izmjene i dopune Plana nabave za 2020. godinu.

Kalendar događanja