Novosti

11.2.2020.

Poziv za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata

 

Sukladno članku 20. i  22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine'' broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Kršan, Odsjek za urbanizam, graditeljstvo i komunalne poslove, na radno mjesto Viši stručni suradnik – komunalni redar - 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme uz obavezni probni rok od tri mjeseca, objavljuje na WEB stranici Općine Kršan / oglasnoj ploči Općine Kršan

 

P O Z I V ZA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

Kalendar događanja