Novosti

10.2.2020.

Javni poziv za sufinanciranje programa, projekata, aktivnosti i manifestacija koje provode udruge na području Općine Kršan za 2020. godinu

Općina Kršan dana 10 veljače 2020. godine objavljuje Javni natječaj za sufinanciranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Kršan za 2020. godinu.

 Cjelokupna dokumentacija za provedbu natječaja nalazi se u prilogu ove obavijesti.

 Prijave se šalju preporučenom poštom ili se dostavljaju osobno u zatvorenoj omotnici u pisarnicu Jedinstvenog upravnog odjela svakim radnim danom u redovno radno vrijeme na adresu:  Općina Kršan, Blaškovići 12, 52232 Kršan, s naznakom „JAVNI POZIV za financiranje programa, projekata, aktivnosti i manifestacija koje provode udruge, sredstvima iz Proračuna Općine Kršan za 2020. godinune otvarati“.

               

Rok za podnošenje prijava je 13. ožujka 2020. godine.

Kalendar događanja