Novosti

7.2.2020.

Objava registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

 

Općina Kršan objavljuje Registar ugovora ažuriranih na dan 07.02.2020. godine.

 

 

  

Kalendar događanja