Novosti

27.1.2020.

Obavijest o objavi Odluke o popisu iskrcajnih mjesta za ribarska plovila koja obavljaju gospodarski ribolov na moru

U Narodnim novinama br. 10/2020 objavljena je:

Odluka o popisu iskrcajnih mjesta za ribarska plovila koja obavljaju gospodarski ribolov na moru

Ovom se Odlukom utvrđuje popis iskrcajnih mjesta za ribarska plovila koja obavljaju gospodarski ribolov na moru.

Popis iskrcajnih mjesta s geografskim koordinatama nalazi se u Prilogu 1. ove Odluke.

Tijelo nadležno za upravljanje lučkim područjem gdje je određeno iskrcajno mjesto dužno je omogućiti nesmetan iskrcaj ulova s plovila. Tijelo nadležno za upravljanje područjem gdje je određeno iskrcajno mjesto određuje radno vrijeme i kontakt telefon za pojedino iskrcajno mjesto.

Obavijesti o radnom vremenu i kontakt telefon iz ove točke moraju biti javno dostupni i postavljeni tako da su vidljivi ribarskom plovilu prilikom dolaska na iskrcajno mjesto.

Tijelo nadležno za upravljanje pristupnim cestama dužno je omogućiti prilaz transportnim vozilima iskrcajnom mjestu s kopnene strane.

Kalendar događanja