Novosti

17.9.2019.

Objava VIII. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2019. godinu.

 

Temeljem čl. 28. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Općina Kršan objavljuje VIII. Izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu.

Kalendar događanja