Novosti

2.8.2019.

Objava registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

Općina Kršan objavljuje Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma ažuriranih na dan 02.08.2019.   

Kalendar događanja