Novosti

15.7.2019.

Reci što misliš – ispuni upitnik! - Konzultacijski upitnik 7. ciklusa Dijaloga EU-a s mladima

Na Vijeću za obrazovanje, mlade, kulturu i sport Europske unije (EYCS) krajem 2018. godine usvojena je nova Europska strategija za mlade za razdoblje od 2019. do 2027. godine, na temelju koje je uspostavljen Dijalog EU s mladima.

Od svibnja do listopada 2019. godine diljem Europe provode se razni oblici konzultacija s mladima u sklopu 7. ciklusa. Cilj ovog ciklusa jest prikupiti mišljenje mladih na temu "Stvaranje prilika za mlade", pritom stavljajući fokus na tri Cilja za mlade: Kvalitetni poslovi za sve (7), Kvalitetno učenje (8) te Poticaj mladima iz ruralnih sredina. U nastavku dostavlja se link na upitnik koji se sastoji od tridesetak pitanja zatvorenog tipa te je predviđeno vrijeme ispunjavanja 10 minuta: http://eupita.eu/ukljuci-se/reci-nam-sto-mislis-ispuni-upitnik/

Upitnik popunjavaju isključivo mlade osobe od 13 do 30 godina. Upitnik je u potpunosti anoniman.  Rok za ispunjavanje Upitnika je 27. rujna 2019. godine. Konzultacijski upitnik provodi Mreža mladih Hrvatske. Anonimizirana baza podataka odgovora prikupljenih upitnikom bit će podijeljena s Europskim forumom mladih za potrebe analize rezultata 7. ciklusa Dijaloga EU-a s mladima. Europski forum mladih može dotične odgovore učiniti dostupnima u sklopu baze podataka prikupljenih odgovora za potrebe analiza koje će provoditi drugi subjekti. 

Mreža mladih Hrvatske i Nacionalna radna skupina za provedbu Dijaloga Europske unije s mladima pozivaju vas da i nakon ispunjavanja upitnika nastavite pratiti aktivnosti i događanja na temu dijaloga s mladima. Sve nove informacije možete saznati na web stranici eupita.eu te Facebook i Instagram profilu Tko te pita? EU pita. 

Kalendar događanja