Novosti

30.1.2019.

Obavijest

Temeljem čl. 6. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 12/17) i Odluke KLASA: 406-01/19-02/1, URBROJ: 2144/04-01/1-19-1 od 30. siječnja 2019. godine, Općinski načelnik Općine Kršan u postupku jednostavne nabave - nabava usluge – izrada Idejnog rješenja za projekt obnove i revitalizacije Starog grada Kožljaka, Poziv za dostavu ponuda uputio je slijedećim osobama:

 

1. STRIBOR j.d.o.o., Rudarska 7, 52 220 Labin

2. BREZAC PROJEKT d.o.o., Sv.Vinka Paulskog 9, 23 000 ZADAR

3. ARCHITECT ANTE VRBAN d.o.o., Trg Nikole Šubića Zrinskog 1, 10 000 ZAGREB

Kalendar događanja