Novosti

18.1.2019.

Objava Registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

 

Temeljem čl. 28. st. 4. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Općina Kršan objavljuje Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma.

 

Kalendar događanja