Novosti

18.1.2019.

Objava Izmjena i dopuna Plana nabave za 2018.g.

 

Temeljem čl. 28. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Općina Kršan objavljuje Izmjene i dopune Plana nabave za 2018. godinu.

 

Kalendar događanja