Novosti

20.11.2018.

Obavijest o predavanju o ekološkoj poljoprivredi

 

O B A V I J E S T

 Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu Istarske županije i AZRRI  Agencije za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin pozivaju Vas na

 

5. TEMATSKO  PREDAVANJE O EKOLOŠKOJ POLJOPRIVREDI

 

 s početkom u 18,00 satiKRŠAN, u prostorijama (vijećnica) Općine Kršan, Blaškovići 12, 23.11.2018. (petak).

 

Teme predavanja:

1.Kako da postanem certificirani ekološki proizvođač: Ivan Mihovilović dipl.ing.agr.

2.Osnovni koraci ekološkog uzgoja ljekovitog i aromatičnog bilja-od pripreme tla do prerade: Dubravka Orlić Bašlin, dipl.ing.agr.

3.Ljekovito i aromatično bilje u ekološkom maslinarstvu i vinogradarstvu - dobrobiti i dodatni profit: dr.sc.Melita Zec Vojnović, dipl.ing.agr.

 Ukoliko ste zainteresirani, molimo Vas da prisustvovanje predmetnom predavanju potvrdite na e mail adresu savez2017@gmail.com ili rosana.celic@krsan.hr ili na broj telefona 052/378-224.

 Savez poljoprivrednih udruga IŽ

Kalendar događanja