Novosti

4.10.2018.

Obavijest o objavi Poziva na dostavu ponuda: Obavljanje komunalne djelatnosti – Nabava električne energije za javnu rasvjetu putem Ugovora na području Općine Kršan

             Općinski načelnik Općine Kršan, temeljem odredbi Zakona o komunalnom gospodarstvu (N.N. br. 68/18) te Odluke o komunalnim djelatnostima koje se na području Općine Kršan mogu obavljati temeljem pisanog ugovora  ("Službeno glasilo Općine Kršan" br. 7/09, 11/11, 10/15), u svrhu provođenja postupka dostave ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti – Nabave električne energije za javnu rasvjetu putem ugovora, na području Općine Kršan, na rok od 2 godine, izabrao je provođenje postupka upućivanjem Poziva za podnošenje ponuda na adrese minimalno tri ponuditelja.

             Slijedom navedenog, dana 04. listopada 2018. godine, Poziv za podnošenje ponuda upućen je slijedećim gospodarskim subjektima:

             1. društvu RWE ENERGIJA d.o.o. Zagreb, Capraška 6,

            2. društvu HRVATSKI TELEKOM d.d., Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9,

            3. društvu HEP - OPSKRBA d.o.o. Zagreb, Ulica Grada Vukovara 37. 

Kalendar događanja