Novosti

7.7.2018.

Objava Natječaja za prodaju nekretnina

 

Općinsko vijeće Općine Kršan objavljuje

N A T J E Č A J  za prodaju nekretnina

Predmet natječaja su nekretnine koje se nalaze u k.o. Plomin, Kožljak i Šušnjevica, a tekst natječaja kao i obrasce možete preuzeti u privtku.

 

Kalendar događanja